“Vidusskola ir domāta man” — pasākums LYCAM Francijā

Pasākums LYCAM (Lycee, ça m’interesse) ir instruments, ko darbinieki un psihologi–karjeras atbalsta konsultanti Francijā izmanto, lai novērstu izglītības priekšlaicīgu pamešanu. LYCAM pamatā ir profilaktiska aptaujas anketa, kas dod iespēju agrīni atklāt, kuri skolēni, visticamāk, varētu priekšlaicīgi pārtraukt mācības, un attiecīgi rīkoties atkarībā no tā, kāda veida atbalsts ir vajadzīgs.

Pasākumu LYCAM izstrādāja 20. gs. 90. gados Kanādā, un tas parādījās Francijā 21. gs. pašā sākumā. To pieņēma vairākas izglītības iestādes (“akadēmijas”), un darbinieki un psihologi–karjeras atbalsta konsultanti daudzās iestādēs to izmanto par izglītības priekšlaicīgas pamešanas novēršanas instrumentu.

LYCAM pamatā ir profilaktiska aptaujas anketa. Tā dod iespēju agrīni atklāt, kuri vidusskolas skolēni, visticamāk, varētu priekšlaicīgi pārtraukt mācības, un attiecīgi rīkoties atkarībā no tā, kāda veida atbalsts ir vajadzīgs. Aptaujas anketā tiek aplūkotas septiņas jomas:

  • ģimenes attieksme pret skolu (ģimenes nozīme bērnu skološanā);
  • akadēmiskie skolas projekti (ar mācībām saistīti projekti, vēlme iesaistīties skolā, centīgums);
  • akadēmiskais sniegums (skolēna pašnovērtējums par savām darba spējām un panākumiem mācībās);
  • pašpārliecinātība (par iespējām gūt sekmes mācībās);
  • mācībstundu neapmeklēšana (attieksme pret skolas apmeklēšanu un ar to saistītā rīcība, vidusskolas noteikumu pieņemšana vai nepieņemšana);
  • no skolotājiem vajadzīgais atbalsts (skolēna un mācībspēku savstarpējo attiecību kvalitāte);
  • interese par skolu (skolēna ieinteresētība savā izglītībā un skolas dzīvē).

Aptaujas anketu var aizpildīt 20–30 minūtēs. Šie dati tiek vākti, lai par sākumpunktu varētu izmantot vidusskolas skolēnu grūtības, motivāciju un personisko viedokli par skolu. Diagnostika var būt individuāla vai kolektīva. Psihologs-karjeras atbalsta konsultants kā eksperts pilnvērtīgi iesaistās rezultātu analīzē.

Šā instrumenta priekšrocība ir tā, ka jautājumos galvenā uzmanība ir pievērsta faktoriem, kas ir tieši saistīti ar skolu. Tāpēc atbildes uzreiz sniedz būtisku informāciju darbiniekiem.

Instrumentā ietvertie jautājumi, kas liek skolēniem domāt par savu izjūtu intensitāti, rosina viņus arī censties rast risinājumus pašiem. Šā instrumenta mērķis ir noteikt skolēna vietu skolas dzīvē. Tā mērķis nav novērtēt prasmju un zināšanu līmeni, bet papildināt citus jau izmantotos instrumentus.

Pamatojoties uz šiem rezultātiem, tiek veiktas korektīvas darbības, piemēram, organizētas diskusiju grupas vai atbalsta darbsemināri.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Francija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Valsts