VESELĪBAS JOMAS UN PILSONISKUMA IZGLĪTĪBAS KOMITEJA (CESC) FRANCIJĀ

Veselības jomas un pilsoniskuma izglītības komitejā (CESC) ir iesaistīti visi izglītības dalībnieki un pamatskolas vai vidusskolas vietējie partneri (vietējā pašpārvalde, policija, tiesas un apvienības). Šo komiteju vada skolas direktors, un tā darbojas pilsoniskās izglītības jomā — sagatavo vardarbības novēršanas plānu, ierosina iniciatīvas grūtās situācijās nonākušu vecāku atbalstam, cīnās pret sociālo atstumtību, formulē veselības jomas izglītības un dzimumaudzināšanas programmu, kuras mērķis ir sekmēt drošu rīcību. CESC rīko dažādus pasākumus, kuru mērķis ir mācīt skolēniem sadarbības un līdzāspastāvēšanas iemaņas, cienīt sieviešu un vīriešu līdztiesību un palīdzēt pieņemt lēmumus, kā arī izmantot savas pilsoniskās tiesības.

Veselības jomas un pilsoniskuma izglītības komiteja (CESC) ir pārdomu, novērošanas un uzraudzīšanas struktūra, kas izstrādā, īsteno un novērtē izglītības plānu, kurš paredzēts profilaksei un pilsoniskajai un veselības jomas izglītībai un tiek iekļauts pamatskolas vai vidusskolas rīcības plānā.

Šis visaptverošais, vienojošais process uzlabo iestādes politikas konsekvenci un skaidrību. Tas tiek panākts, pastiprinot katras pamatskolas un vidusskolas nozīmi izglītībā un veidojot saiknes ar mācīšanu un dažādajām skolas dzīves papildstruktūrām, tostarp Pamatskolēnu padomi (CVC), Vidusskolēnu padomi (CVL), sporta asociācijām un “maison des lycéens” (vidusskolēnu sociālo, kultūras un sporta asociāciju) utt. Tādā veidā CESC cenšas skolēnus labāk sagatavot dzīvei, nodrošinot tiem sabiedrības mācību un vienlaikus palīdzot veidot atbildīgu attieksmi un uzvedību pret sevi, citiem un vidi.

Šī struktūra apvieno procesus un dažādu veidu darbības. Tā koordinē to atsevišķo un papildinošo ieguldījumu, tādējādi radot starpdisciplināru pieeju pilsoniskumam. Tā arī bruģē ceļu šo procesu īstenošanai un nepieciešamo partnerību veidošanai.

CESC rīko dažādus pasākumus, kuru mērķis ir mācīt skolēniem sadarbības un līdzāspastāvēšanas iemaņas, cienīt sieviešu un vīriešu līdztiesību un palīdzēt pieņemt lēmumus, kā arī izmantot savas pilsoniskās tiesības.

CESC

  • 1) sniedz ieguldījumu pilsoniskajā izglītībā;
  • 2) sagatavo vardarbības novēršanas plānu;
  • 3) ierosina darbības, kuru mērķis ir palīdzēt grūtībās nonākušiem vecākiem un apkarot atstumtību;
  • 4) izveido programmu veselības jomas izglītībai, dzimumaudzināšanai un riskantas uzvedības novēršanai.

Aptvertās jomas
Nepārtrauktā izglītības ceļā no pamatskolas līdz vidusskolai tiek holistiski aptvertas šādas jomas:
pilsoniskuma izglītības programma un pilsoņu tiesību un pienākumu izglītības programmas;
vardarbības (fiziska aizskaršana vai cilvēka cieņas aizskaršana neatkarīgi no tā, vai tā ir bērna aizskaršana, rasistiska vai antisemītiska, seksistiska vai homofobiska uzvedība, seksuāla vardarbība vai iniciācijas prakse) novēršana;
veselības jomas izglītība, tostarp norādes par to, kā rīkoties atbildīgi, lai nesaslimtu ar seksuāli transmisīvām slimībām, tostarp AIDS;
dzimumaudzināšana un izglītošana par attiecībām;
augsta riska rīcības novēršana, tostarp atkarību izraisošas rīcības novēršana (smēķēšanas un pārmērīgas alkohola lietošanas novēršana);
pirmās palīdzības apmācība;
izglītošana par drošības un riska jautājumiem;
izglītošana par ceļu satiksmi;
izglītošana par ilgtspējīgu attīstību.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Francija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Vietējais finansējums