APVIENOTĀS KARALISTES JAUNIEŠU LĪGUMS

Apvienotās Karalistes Jauniešu līgums ir paredzēts 16–17 gadus vecām personām, kas ir vai varētu nonākt NEET situācijā (jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu). Tam ir trīs galvenie mērķi. 1. mērķis: programmas galvenais mērķis ir 16–17 gadus vecām personām, kas nonākušas NEET situācijā un ir pakļautas riskam šādā situācijā palikt ilgstoši, palīdzēt iesaistīties izglītībā, apmācībā vai nodarbinātībā, kuru papildina apmācība, un noturēties tajā. 2. mērķis: vairot šo jauniešu pieredzi un kvalifikāciju, lai tie varētu turpināt izglītoties un sekmīgi atrast darbu, kā rezultātā procentuāli mazāk šo jauniešu pieauguši kļūtu par bezdarbniekiem. 3. mērķis: pārbaudīt vietējās izpildes un rezultātnoteiktu maksājumu metodes, palielinot šo modeļu efektivitāti un attīstot paraugpraksi.

Organizācijas, kas īsteno programmu, var pilnīgi brīvi izstrādāt un pielāgot atbalsta programmu, kas atbilstīgiem jauniešiem palīdz iesaistīties pilna laika izglītībā, māceklībā vai nodarbinātībā, kuru papildina apmācība. Tās saņem rezultātnoteiktus maksājumus.

Organizācijas par katru jaunieti var saņemt maksājumu līdz GBP 2200. Maksājums ir atkarīgs no tā, cik sekmīgi tās palīdz jauniešiem sasniegt pozitīvu un noturīgu rezultātu. Šie rezultāti ir iesaiste pilna laika izglītībā vai apmācībā, iesaiste māceklībā vai nodarbinātībā, ko papildina akreditētas mācības vismaz 280 stundu apmērā gadā, un iesaiste nepilna laika izglītībā un apmācībā, tostarp atkaliesaistīšanas nodarbībās vismaz 7 stundas nedēļā.

Programmas nodrošinātāji saņem papildu maksājumu par noturību, ja jaunietis vismaz 5 no 6 mēnešiem noturas pilna laika izglītības vai apmācības programmā, kā rezultātā tiek iegūta akreditēta kvalifikācija, vismaz 5 no 6 mēnešiem noturas māceklības praksē; vai vismaz 5 no 6 mēnešiem noturas pilna laika darbā, kur papildus tiek nodrošināta nepilna laika apmācība, kura līdzvērtīga vismaz 280 vadītās mācīšanās stundām gadā (aptuveni 1 diena nedēļā). 

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Apvienotā Karaliste
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Valsts