DIVU SKOLOTĀJU SISTĒMA DĀNIJĀ

Dānijā Orhūsas Universitātes pētnieki kopā ar uzņēmumu “Ramboll Management Consulting” Izglītības ministrijas vārdā veica liela mēroga nejaušinātu pētījumu, kāds Dānijā iepriekš nebija veikts. Pētījumā tika izpētīts, kādas sekas ir trīs veidu sistēmām, kurās klasē ir paredzēti divi skolotāji, un kā tās ietekmētu skolēnu progresu, labjutību un līdzdalību skolās. Rezultāti liecina, ka visu trīs veidu sistēmām, kurās ir paredzēti divi skolotāji, ir dažas pozitīvas, taču atšķirīgas sekas.

Orhūsas Universitātes veiktajā pētījumā tika pētīts, kā trīs veidu sistēmas, kurās klasē ir paredzēti divi skolotāji, ietekmētu skolēnus.  Trīs atšķirīgās pieejas bija šādas:

1) klasiskā divu skolotāju pieeja, saskaņā ar kuru skolotāja apmācīta persona kopā ar pastāvošo skolotāju sagatavojas mācību darbam un māca skolēnus;
2) cita tāda speciālista izmantošana, kas nav ieguvis skolotāja izglītību un kam nav tik daudz laika gatavoties, bet kas klasē piedalās vairāk mācībstundu, nekā tas ir paredzēts tradicionālajā divu skolotāju sistēmā;
3) mācīšanā laiku pa laikam iesaistās profesionāls darbaudzinātājs, kam ir īpašas prasmes un kas nodrošina izaugsmes treniņu pastāvošajam skolotājam.

Skolēnu prasmes tika novērtētas valsts pārbaudījumā dāņu valodā un matemātikā pirms un pēc šā pasākuma. Pirms un pēc pasākuma aptaujā tika novērtēta arī skolēnu labjutība.

Citā aptaujā, kurā skolu direktori tika aptaujāti par iekļaušanu skolā, tika pētīts, vai divu skolotāju sistēma ietekmē speciālās izglītības saturu un apjomu un vai palīdz skolēniem. Tika veiktas vēl trīs skolu direktoru, skolotāju un divu skolotāju sistēmā iekļauto papildu personu aptaujas, kurās galvenā uzmanība bija pievērsta īstenošanai un uzraudzībai. Šo aptauju mērķis bija sniegt zināšanas par to, kā skola īstenojusi divu skolotāju sistēmu, un parādīt, cik lielā apmērā iesaistītās skolas realizēja gaidas par obligāto prasību izpildi. Arī šo aptauju rezultāti tika izvērtēti pirms un pēc pasākuma.

Kopumā šis pasākums parāda, kā dažādās divu skolotāju sistēmas var būt noderīgas dažādos veidos atkarībā no vajadzībām konkrētajā klasē, skolā vai pašvaldībā.  

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Dānija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
Periodiska
Finansētājs
Valsts