VECĀKU TELPA SKOLĀS

Tāpat kā dažās citās valstīs, arī Francijā skolās parasti ir īpaši vecākiem paredzēta telpa. Tajā vecāki var satikties, piedalīties mācību pasākumos, uzlabot izpratni par skolu un padziļināt savas attiecības ar skolas darbiniekiem.

Ar 2013. gada 8. jūlija likumu (Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013) tika radīts juridiskais pamats īpaši vecākiem paredzētas telpas (Espace parents) izveidei visās skolās.

Lūk, divi tādu skolu piemēri, kurās ir īpaši vecākiem paredzēta telpa. Pirmā ir sākumskola “Les Géraniums” Lionā, kurā jau aptuveni 15 gadu ir “vecāku uzņemšanas telpa” (Lieu Accueil Parents, LAP). LAP ir fiziska telpa, kurā vecāki var uzturēties skolas darbalaikā. Tās galvenie mērķi ir šādi:

 • palīdzēt uzlabot saikni starp vecākiem un skolotājiem,
 • mainīt negatīvos priekšstatus citam par citu,
 • veicināt sadarbību un vecāku iesaistīšanos dažādos skolas pasākumos.

LAP astoņas stundas nedēļā ir pieejams sociālais darbinieks, kas regulāri rīko vecākiem paredzētus pasākumus, piemēram, sanāksmes par konkrētiem jautājumiem, lai informētu vecākus par to, kā darbojas Francijas izglītības sistēma, un lai vecāki varētu satikties ar citiem skolotājiem, kā arī komunicēt ar pašvaldības sociālo un veselības aizsardzības dienestu darbiniekiem par savu bērnu skološanu. Vecāki saņem arī skolas darbinieku (direktora, skolotāju) atbalstu.

Vecāki var apmeklēt LAP jebkurā laikā, un šo telpu vecāki paši izmanto kā satikšanās vietu, lai apspriestos, dalītos pieredzē par to, kā ir būt skolēna vecākam, un atbalstītu cits citu. Vecākiem, kas telpā ierodas ar maziem bērniem, ir pieejams spēļu stūrītis. Telpā ir pieejamas arī grāmatas, informācija par skolas noteikumiem un pasākumiem, kā arī par kultūras, sociālajiem, sporta un atpūtas pasākumiem apkārtnē. Ar sociālā darbinieka palīdzību šo telpu izmanto, lai organizētu sarunas par jautājumiem, kas saistīti ar skolu (piem., par skolas darbību), vai sanāksmes ar ārējiem speciālistiem (piem., tādu skolotāju asistentu tīkla dalībniekiem, kuri strādā ar skolēniem, kam ir mācīšanās grūtības, sociālajiem darbiniekiem vai medicīnas darbiniekiem). Papildus tam ir radīti vairāki pasākumi, kas dod vecākiem iespēju ciešāk iesaistīties skolas dzīvē, piemēram, kulinārijas darbnīcas, kurās paredzēts pagatavot un pārdot kūkas, lai finansētu kādu skolas pasākumu, somu sagatavošana skolēniem, kas vēlas aizņemties grāmatas no skolas bibliotēkas (šis pasākums ir arī palielinājis izpratni par lasīšanas svarīgumu), un leļļu izrāde, ko vecāki organizē un rāda skolēniem.

Pamatskolā “Collège Schoelcher”, kas arī atrodas Lionā, ir izveidota telpa “Espace Accueil Parents”. Šo telpu var apmeklēt vecāki, kuru bērni mācās šajā pamatskolā vai kādā no piecām rajonā esošajām sākumskolām, un šeit ir piesaistīts tas pats sociālais darbinieks, kas sākumskolas “Les Géraniums” LAP. Tādējādi vecākiem ir vieglāk sākt apmeklēt telpu, jo viņi jau ir pieraduši apmeklēt līdzīgu vietu sākumskolā.
Vecāku telpas mērķis ir sniegt atbalstu ģimeņu integrācijā, nodrošināt pasākumus, kas paredzēti zināšanu uzlabošanai par šo pamatskolu un tās darbību, sniegt atbalstu skolēnu konsultēšanā, popularizēt republikāniskās vērtības un veicināt pilsoniskumu. Vecāku telpā tiek organizēta virkne pasākumu, tostarp turpmāk minētie.

 1. Valodu kursi pieaugušajiem (franču valoda kā otrā valoda) – grupām, kurās ir dažādas sagatavotības cilvēki, sākot no pilnīgiem iesācējiem, līdz tādiem, kas gatavojas stāties universitātē. Šis kurss dod vecākiem iespēju:
 • pilnveidot franču valodas prasmes (saprast, runāt, lasīt un rakstīt), lai tie spētu labāk saprast ar savu bērnu skološanu saistītus rakstiskus dokumentus un sarunāties ar skolotājiem;
 • uzzināt, kā darbojas skola un kas tiek gaidīts no skolēniem, kā arī uzlabot sadarbību ar skolotājiem;
 • saprast, kā darbojas skolu sistēma, lai varētu sekot līdzi savu bērnu skološanai;
 • izprast republikas principus un vērtības un to īstenošanu Francijas sabiedrībā.

Pasākuma raksturojums:

 • 5 grupas, kurās katrā ir 12–15 cilvēku un kuras uzrauga aizvietotāji, kas ir ieguvuši augstāko izglītību franču valodas kā svešvalodas mācīšanā, vai vidusskolas skolotāji;
 • plāns, kurā paredzētas 120 stundas (ne mazāk kā 60 stundas) mācību gadā, un iespēja nākamajā gadā atkal iestāties kursā; kopumā kursu drīkst apmeklēt ne ilgāk kā 3 gadus;
 • iespējama sagatavošana diploma ieguvei par franču valodas apguvi pamatlīmenī (DILF) un diploma ieguvei par franču valodas apguvi A1 līmenī (DELF A1), taču diplomu ieguve netiek finansēta;
 • par dalību nav jāmaksā.
 1. Ar veselības jautājumiem saistīti pasākumi:
 • uztura speciālista lekcija, kurā ietilpst arī kulinārijas darbnīca;
 • darbnīca “Vingrošana mammām”;
 • pirmās palīdzības darbnīca.
 1. Pilsoniskuma darbnīca: šajā darbnīcā sadarbībā ar vecākiem tiek gatavots publicējams laikraksts, kurā aplūkoti ar pilsoniskumu saistīti jautājumi, piemēram, mobilo tālruņu izmantošana pamatskolas vecākajās klasēs, rajona attīstība, mācīšanas kvalitāte un skolēnu panākumi pēc pamatskolas absolvēšanas, tas, kā skolēni uzvedas ārpus pamatskolas vai skolas.
 2. Privātstundas (ko bieži nodrošina pamatskolas skolotāji pēc brīvprātības principa), kurās tiek sniegts ievads, piemēram, angļu, spāņu, vācu valodā un informācijas tehnoloģijā (IT).
Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Francija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
Periodiska
Finansētājs
Valsts; Vietējais finansējums