MOBILĀS VIENĪBAS

Mobilās vienības ir izveidotas, lai palīdzētu skolām novērst virkni faktoru, kas var izraisīt izglītības priekšlaicīgu pamešanu. Mobilo vienību pakalpojumus pieprasa skolas vadība, un tie var attiekties uz mācībstundu neapmeklēšanu un mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu, uzvedības problēmām, konfliktiem pieaugušo starpā, izglītības darbinieku apmācību un palīdzību skolēniem, darbiniekiem un skolu vadītājiem. Sarežģītākos gadījumos mobilā vienība var nolemt lietu nodot kompetentākiem dienestiem.

Mobilās vienības ir ar skolām nesaistīts dienests. Mobilā vienība var iejaukties tikai obligātās izglītības jomā Valonijas un Briseles federācijas (Beļģijas franču valodas kopienas) teritorijā pēc skolas personāla rakstiska lūguma. Atkarībā no risināmajām problēmām mobilā vienība veic dažādas darbības: mācībstundu neapmeklēšanas gadījumā tā organizē tikšanos ar ģimeni, lai palielinātu izpratni par skolas svarīgumu; ja skolā rodas konflikti un saspīlējums, tiek izmantoti mediācijas un konfliktu risināšanas paņēmieni.

Mobilās vienības var paļauties uz virkni dažādu speciālistu palīdzību, un tās parasti sastāv no bijušajiem skolotājiem, psihologiem, noziedzības novēršanas jomas darbiniekiem utt. Atkarībā no gadījuma mobilās vienības nolemj strādāt vai nu individuāli, vai grupās (gan ar pieaugušajiem, gan ar bērniem).

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Beļģija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Periodiska
Finansētājs
Privātais finansējums