INCLUD-ED dialoģiskās literārās sanāksmes

Dialoģiskās literārās sanāksmes (DLS) ir viena no veiksmīgajām izglītojošajām darbībām, kas noteiktas pētniecības projektā INCLUD-ED. DLS tiek izmantotas, lai uzlabotu bērnu un jauniešu izglītošanu dažādās vidēs visā pasaulē. DLS ir dialoģisks lasīšanas pasākums, kura pamatā ir divi principi: ir jālasa klasiskās literatūras grāmata (piem., “Romeo un Džuljeta”, “Odiseja”, “Dons Kihots”) un pēc tam, izmantojot dialoģisko mācīšanās metodiku, jāpastāsta savas domas par nozīmi, sava interpretācija un pārdomas. Šajā pasākumā var piedalīties bērni un viņu ģimenes locekļi. Lūk, piemērs, kas ļaus izprast DLS un to īstenošanā gūtos rezultātus.

Dialoģiskās literārās sanāksmes (DLS) ir viena no veiksmīgajām izglītojošajām darbībām, kas noteiktas pētniecības projektā INCLUD-ED — iekļaušanas un sociālās kohēzijas stratēģijas Eiropas izglītībā” (Eiropas Komisija, 6. pamatprogramma, 2006.–2011. gads). INCLUD-ED, īpaši pievēršoties neaizsargātām un marginalizētām grupām, tika analizētas izglītības stratēģijas, kas sekmē nevienlīdzības novēršanu un veicina sociālo kohēziju, un tādas stratēģijas, kas rada sociālo atstumtību. Veiksmīgām izglītojošām darbībām, kas veicina riskam pakļautu skolēnu izglītošanu, ir universāli komponenti, kas, kā pierādīts, var tikt izmantoti ļoti dažādos apstākļos, lai panāktu sekmes izglītībā. DLS tiek izmantotas, lai uzlabotu bērnu un jauniešu izglītošanu dažādās vidēs visā pasaulē.

Nav šaubu par lasīšanas nozīmīgumu sabiedrībā. Tā kā lasīšana ir turpmākām mācībām nepieciešama pamatprasme, skolēni, kam ar to ir grūtības, neapšaubāmi saskarsies ar lielām problēmām citās disciplīnās. Savukārt laba lasītprasme sekmē citu mācību programmas priekšmetu apguvi un kopumā samazina risku palikt uz otru gadu un priekšlaicīgi pārtraukt mācības vidusskolā. Citiem vārdiem sakot, lasīšanas grūtības ir saistītas ar augstāku nesekmības, segregācijas, izglītības priekšlaicīgas pamešanas un izglītības jomā sastopamās nevienlīdzības līmeni. Tas īpaši skar dažādas minoritātes, piemēram, imigrantus vai romu izcelsmes skolēnus, kas ļoti bieži ir nošķirti oficiālās un neoficiālās procedūrās, dažādās skolu vidēs un arī skolās, kurās tie jau ir uzņemti.

Kā liecina izglītības zinātnēs, jo īpaši lasīšanas jomā, gūtie pierādījumi, DLS ar dialoģisku mācību pieeju paaugstina visu skolēnu mijiedarbības plašumu un kvalitāti. Dialoģiskās mācīšanās teorija vēsta, ka izglītojamie gūst padziļinātu izpratni par mācību priekšmetu, piedaloties dialogos, kuru pamatā ir vienlīdzības princips un katras personas kulturālās inteliģences atzīšana, un tādējādi iesaistoties personiskās un sociālās pārveides procesos. Dialoģiskās mācīšanās nolūks ir panākt pārveidi, pastiprināt dialoga kā instrumenta nozīmi, tās pamatā ir solidaritāte, tā ir jēgpilnas izpratnes radīšanas līdzeklis un veicina dažādu izcelsmes apstākļu uzskatīšanu par vienlīdz vērtīgiem.

DLS var izmantot kā neatkarīgu praksi, taču skolās tās mēdz izmantot arī “Mācīšanās kopienās” līdztekus citām veiksmīgām izglītojošām darbībām, piemēram, interaktīvām grupām un ģimenes izglītošanai. “Mācīšanās kopienas” ir projekts, kura pamatā ir skolas mēroga intervence, ko īsteno ar veiksmīgām izglītojošām darbībām, lai novērstu izglītības priekšlaicīgu pamešanu un uzlabotu sniegumu skolā un sociālo kohēziju. Šajās skolās panāktie uzlabojumi mudināja Eiropas Komisiju un Eiropas Padomi ieteikt skolas kā “mācīšanās kopienas” kā vienu no pieejām, ko var izmantot, lai samazinātu izglītības priekšlaicīgu pamešanu un uzlabotu mācīšanās rezultātus.

Pateicoties veiksmīgām izglītojošām darbībām, kas tika prezentētas divās starptautiskās konferencēs Eiropas Parlamentā Briselē, tūkstošiem bērnu visā Eiropā ir uzlabojuši savas sekmes un tādējādi palielinājuši savas iespējas veiksmīgi turpināt skolas gaitas. Šā projekta sociālās un politiskās ietekmes dēļ Eiropas Komisija to ir atzinusi par vienu no 10 visietekmīgākajiem pētniecības projektiem Eiropā; INCLUD-ED ir vienīgais sociālekonomisko un humanitāro zinātņu projekts, kas ir iekļauts šajā sarakstā.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Albānija; Apvienotā Karaliste; Austrija; Beļģija; Bulgārija; Dānija; Francija; Grieķija; Horvātija; Igaunija; Islande; Itālija; Kipra; Latvija; Lietuva; Luksemburga; Malta; Norvēģija; Nīderlande; Polija; Portugāle; Rumānija; Serbija; Slovākija; Slovēnija; Somija; Spānija; Turcija; Ungārija; Vācija; Ziemeļmaķedonija; Zviedrija; Čehija; Īrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Pirmsskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa; Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Eiropas finansējums

Hola, Realmente interesante viendo los datos en los que se soporta el documento. Sin duda propondré en mi centro este programa. Resta en mí la duda de cómo se mide el incremento de la comprensión lectora y cómo consigue cada familia el libro que se propone dada la típica situación económica.

Tulkot (Tikai reģistrētiem lietotājiem)