KAAP — VECĀKIEM PAREDZĒTA VALODAS APGUVES INICIATĪVA ANTVERPENĒ

KAAP ir Antverpenē (Beļģijā, Flandrijā) esošās NVO “De Scholbrug” (“Skolu tilts”) iniciatīva, kuras mērķis ir radīt saikni starp skolām, vecākiem un skolēniem, īpaši pievēršoties sociāli neaizsargātām ģimenēm. Projektā KAAP galvenā uzmanība pievērsta nīderlandiešu valodas stundu nodrošināšanai migrantu izcelsmes vecākiem skolā, kuru apmeklē viņu bērni.

NVO “De Scholbrug” sāka darboties 20. gs. 90. gados pilsētas mēra paspārnē. Tās galvenais mērķis ir radīt saikni starp skolām, vecākiem un skolēniem, īpaši pievēršoties sociāli neaizsargātām ģimenēm. NVO “Schoolbridge” piedāvā daudz dažādu pasākumu gan sākumskolām, gan pamatskolām/vidusskolām, un tajā pašlaik strādā 20 izglītības attīstības darbinieku.

NVO “Schoolbridge” modeļa pamatā ir vairāki pamatprincipi: vienlīdzība (skolotāji un vecāki kā vienlīdzīgi partneri), uzticība (ticība vecākiem un skolēnu spējām), saikne, iespēju palielināšana un pielāgošana.

Projekta KAAP mērķis ir uzlabot komunikāciju starp vecākiem un skolām. Tas nodrošina nīderlandiešu valodas stundas vecākiem, kas nav flāmi, un palīdz vecākiem veidot saikni ar skolu, piemēram, palīdzot tiem izlasīt/saprast skolas ziņojumus un iesaistīties skolas pasākumos un savu bērnu izglītošanā.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Beļģija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Vietējais finansējums