PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS UN IZGLĪTĪBAS PRIEKŠLAICĪGAS PAMEŠANAS (ESL) RISKAM PAKĻAUTU SKOLĒNU APZINĀŠANAS KRITĒRIJI

UNICEF Serbijas komiteja un pilsoniskās sabiedrības organizācija “Izglītības politikas centrs” ar Serbijas Republikas Izglītības, zinātnes un tehnoloģiju attīstības ministrijas atbalstu īstenoja projektu “Izglītības priekšlaicīgas pamešanas apkarošana Serbijā”.

Projekta mērķis bija veicināt to bērnu un jauniešu skaita samazināšanos, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības / pamet izglītību. Tajā tika noteikti izglītības priekšlaicīgas pamešanas riska kritēriji (priekšvēstneši), kurus skolu kolektīvi var izmantot riskam pakļauto skolēnu uzraudzībai un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai.

Šajā projektā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pakļauti 7–19 gadu veci skolēni (mērķgrupa) tiek apzināti pēc turpmāk minētajiem kritērijiem. 

  1. Apmeklējums. Priekšvēstneši: a) rets apmeklējums; b) sezonāls apmeklējums.
  2. Akadēmiskā pieredze un sasniegumi. Priekšvēstneši: a) slikti izglītības rezultāti; b) palikšana uz otru gadu / vēla iestāšanās; c) vairākkārtēja pārcelšana no vienas skolas uz citu.
  3. Uzvedība. Priekšvēstnesis: a) slikta, agresīva uzvedība.
  4. Vecāku iesaiste. Priekšvēstneši: a) ģimenes atbalsta trūkums; b) ģimene nesadarbojas ar iestādi.
  5. Skolēna iesaiste. Priekšvēstneši: a) trūkst sociālas iesaistes skolā; b) trūkst akadēmiskas iesaistes skolā; c) iepriekš ir priekšlaicīgi pārtrauktas mācības.
  6. Individuālās un sociālās neaizsargātības faktori. Priekšvēstneši: a) migrantu izcelsmes skolēns, kas brīvi nepārvalda serbu valodu; b) ģimene daudz pārvietojas; c) pēkšņas pārmaiņas ģimenes situācijā; d) ekonomiskas grūtības; e) nav pietiekama finansiāla atbalsta skološanai (piem., skolas piederumiem, transportam utt.); f) bērns vai ģimenes locekļi pārmērīgi lieto alkoholu vai citas vielas; g) kāds no ģimenes locekļiem ir priekšlaicīgi pametis izglītību (jo īpaši brāļi/māsas); h) skolēns ir pakļauts iebiedēšanai un vardarbībai; i) skolēns ir pakļauts diskriminācijai vai segregācijai (bērni ar speciālām izglītības vajadzībām, etniskās minoritātes locekļi utt.); j) integrācija vai reintegrācija iestādē pēc ilgtermiņa hospitalizācijas vai ievietošana pastāvīgās uzturēšanās iestādē (bērni ar īpašām vajadzībām vai jaunieši likumpārkāpēji); k) bērni, kas ir pārkāpuši likumu; l) skolēns dzīvo tālu no skolas un/vai apmeklē savrupas klases.
Pasākuma veids
Prakse (indirect evidence)
Valsts
Serbija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa; Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Privātais finansējums; Valsts