MĀCĪBU ZĀLES ROMU IZCELSMES IZGLĪTOJAMIEM

Mācību zāles (Tanoda) tika izveidotas 20. gs. 90. gados Ungārijā ar ES finansējuma atbalstu, lai palīdzētu nelabvēlīgos apstākļos nonākušiem romu izcelsmes skolēniem. Mācību zālēs tiek piedāvāts plašs jauniešu atbalsta pakalpojumu klāsts, kura uzmanības centrā ir mācīšanās. Mācību zālēs tiek nodrošināts mācību atbalsts, vispusīgas ārpusstundu programmas un vajadzības gadījumā arī papildu atbalsts citās jomās. Mācību zālē skolēni saņem palīdzību mājasdarbu un klases darbu pildīšanā un attīsta savas mācīšanās prasmes un kopības sajūtu.

Ungārijā 20. gs. 90. gados izglītības sistēma kļuva ļoti selektīva, tāpēc nelabvēlīgā situācijā nonākušiem un romu izcelsmes skolēniem ir salīdzinoši mazākas mācību iespējas nekā vairumam skolēnu. Skolas, ko apmeklē nelabvēlīgā situācijā esoši un romu izcelsmes skolēni, parasti atrodas nomaļos apgabalos valsts ziemeļu un ziemeļaustrumu daļā. Šo skolu infrastruktūra un finansiālā un cilvēkresursu situācija tiek uzskatīta par vāju.

  1. gs. 90. gados daži jauni skolotāji un juristi izveidoja eksperimentālu modeli organizētām mācībām ārpus skolas telpām. Viņu mērķis bija sniegt atbalstu nelabvēlīgā situācijā esošiem un romu izcelsmes skolēniem, lai sagatavotu tos skolas noslēguma (12. klases) eksāmenam, pēc kura nokārtošanas var iestāties augstākās izglītības iestādēs.

Sākot no 2004. gada, tika izmantots ES finansējums “mācību zāļu” izveidei nelabvēlīgos mazos reģionos un romu apdzīvotās vietās valstī. Projektu mērķi bija nodrošināt uzlabojumus skolēnu sniegumā, mazināt šķēršļus, kas kavē mācīšanos, un nostiprināt skolēnu kultūras identitāti. 

Mācību zāle ir sabiedriska zona, kas ir veidota atbilstoši vietējām vajadzībām, brīvprātīgi piedaloties jauniešiem; to vada nevalstiska organizācija, un tai ir neatkarīga infrastruktūra. Tā nodrošina kompleksus pakalpojumus, kuros uzmanība pievērsta personas vispārējai attīstībai un kuri dažiem sabiedrības perifērijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem citādi nebūtu pieejami.

Mācību zāļu galvenie mērķi ir šādi: uzlabot skolotāju un skolēnu savstarpējās attiecības; nodrošināt mācību telpu nelabvēlīgā situācijā esošiem skolēniem; integrēt romu izcelsmes vecākus kopienā; apzināt un atbalstīt talantīgus bērnus; samazināt izglītības priekšlaicīgu pamešanu (ESL), atstāšanu uz otru gadu un bezdarbu; pilnveidot nodarbinātībai vajadzīgās sociālās prasmes; uzlabot kultūras dzīvi; nodrošināt ārpusstundu nodarbības nelabvēlīgā situācijā esošiem jauniešiem; piedāvāt darbu mazkvalificētiem darbiniekiem; nostiprināt saikni starp skolām un sabiedrību; nodrošināt apmācību topošajiem skolotājiem; sniegt konsultācijas un nodrošināt maltītes skolēniem.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Ungārija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Eiropas finansējums