ATBALSTS ROMU SKOLĒNIEM SOMIJĀ

Somija ir ieviesusi pasākumus, kuru mērķis ir palīdzēt romu izcelsmes bērniem iegūt kvalitatīvu pamatizglītību. Šiem pasākumiem 2008.–2011. gadā kopā bija piešķirti EUR 1,8 miljoni. Ļoti veiksmīga pieeja ir iesaistīt romu izcelsmes skolotāju palīgus atbalsta sniegšanā maziem romu izcelsmes skolēniem.

Pamatizglītību iegūstošiem romu izcelsmes skolēniem paredzēti pilnveides pasākumi sākās 2008. gadā kā daļa no plašāka pamatizglītības kvalitātes uzlabošanas procesa Somijā. 2008. gada pavasarī pašvaldībām tika dota iespēja pieteikties valdības subsīdijām, kas izlietojamas romu izcelsmes skolēnu pamatizglītības atbalstīšanai. Kopējā valdības subsīdijas summa, kas tika piešķirta šim pasākumam 2008.–2011. gadā, bija EUR 1,8 miljoni. Šajā laikā valdības subsīdiju saņēma 31 pašvaldība. Rezultātā šī subsīdija sniedza labumu aptuveni 80 % visu romu izcelsmes skolēnu.

Iecerēts, ka pilnveides pasākumi būs ilgstoši, iedarbīgi valsts mērogā un visaptveroši. Tie ir paredzēti ne vien skolēniem, bet arī to aizbildņiem, skolotājiem un skolām. Paredzēts, ka pašvaldības šos pilnveides pasākumus izveidos par pastāvīgiem pasākumiem un iekļaus skolas ikdienas dzīvē. Šie pasākumi cita starpā ir šādi:

  • satikšanās ar romu izcelsmes skolēniem,
  • iecietības un labu starpetnisko attiecību veicināšana un zināšanu par romu kultūru vairošana,
  • romu un skolas kopienas vairākuma savstarpējās saskarsmes veicināšana,
  • romu izcelsmes skolēnu identitātes attīstīšana,
  • romu valodas apguves veicināšana,
  • romu izcelsmes skolēniem pieejamo mācīšanās iespēju veicināšana,
  • tādas izglītības pilnveidošana, kas paredzēta romu izcelsmes skolēniem, kuriem vajadzīgs īpašs atbalsts,
  • romu ģimeņu un skolas sadarbības uzlabošana,
  • romu izcelsmes skolēnu atšķirīgās izcelsmes ņemšana vērā pedagoģijā, kad tiek izstrādāti mācīšanas materiāli.

Viens no veidiem, kā palīdzēt romu izcelsmes skolēniem iegūt pamatizglītību, ir pieņemt darbā romu izcelsmes skolotāju palīgus. Šis pasākums ir izrādījies diezgan veiksmīgs; pašlaik daudz pašvaldību par saviem līdzekļiem ir pieņēmušas darbā pašvaldības skolās romu izcelsmes palīgus.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Somija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Valsts