RefugeesWellSchool

Attēls: RefugeeWellSchool logo

RefugeesWellSchool (RWS) ir Eiropas finansēts "Apvārsnis 2020" projekts, ko īsteno septiņi partneri sešās Eiropas valstīs. Tā mērķis ir turpināt īstenot uz pierādījumiem balstītu preventīvu, skolās īstenotu iejaukšanās pasākumu bēgļu un migrantu pusaudžu garīgās labsajūtas veicināšanā un to, kā tos var īstenot dažādās izglītības iestādēs.

Lai labāk izprastu preventīvo programmu ietekmi skolās, RWS projektā ir novērtēta šādu piecu skolās īstenotu preventīvo iejaukšanās pasākumu efektivitāte un īstenošanas procesi:

  • Skolotāju tālākizglītība un mācību atjaunošanas metodes;
  • Drāmas terapijas programma stundās;
  • Sagaidīšana skolā;
  • PIER (Partneru integrācijas un veicināšanas resursu) intervence;
  • Skolotāju tālākizglītība.

RWS pēta šo piecu dažādu intervences pasākumu efektivitāti saistībā ar tajos iesaistīto bēgļu un migrantu pusaudžu garīgo labklājību. RWS izmanto plašu "garīgās labklājības" definīciju, aplūkojot:

  • Retākas garīgās veselības problēmas;
  • Lielāka izturība;
  • Sociālā atbalsta tīkla palielināšanās un pozitīvas starpetniskās attiecības;
  • Skolas apmeklējums un piederības sajūta skolai.

Realizēšanas un pētījumu rezultāti tiks paziņoti dalībniekiem, speciālistiem, kas strādā skolās ar bērniem, sabiedrībai, politikas veidotājiem un akadēmiķiem.

Pasākuma veids
Prakse (direct evidence)
Valsts
Apvienotā Karaliste; Beļģija; Dānija; Norvēģija; Somija; Zviedrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SR; SV; TR
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Eiropas finansējums