SAPŅI: daudzveidības veicināšana pārejā no pamatskolas uz vidusskolu, lai novērstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu

DREAMS ir Erasmus+ stratēģiskā sadarbība, kas ilgst 24 mēnešus, ko veido trīs skolas un divas bezpeļņas organizācijas, kas risina priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmu, jo īpaši vietās, kur ir izteikta kultūru daudzveidība. Projekts līdz šim ir īstenots Spānijā, Itālijā un Portugālē.

Projekta mērķis ir novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, atbalstot skolēnus, skolotājus, ģimenes un skolu kopienas, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju no pamatskolas uz vidusskolu, iekļaujot visas daudzveidības formas. Programmas mērķi ietver pašreizējās prakses un skolēnu vajadzību izpēti, pārejot no pamatskolas uz vidusskolu, izvērtējot un izveidojot metodoloģiju, kas balstīta uz “procesuālā darba” un “apspiesto teātra” vajadzībām, ieviešot tās izmēģinājuma darbnīcās un aktivitātēs skolā, kā arī, pamatojoties uz rezultātiem, izveidojot Vienmērīgas pārejas rokasgrāmatu.

Projekta ietvaros ir izstrādāti vairāki rīki dažādām mērķauditorijām, piemēram, labas prakses ziņojums, rokasgrāmata skolotājiem un konsultantiem, buklets ģimenēm, kā arī resursi un rīki skolēniem.  Resursi ir pieejami angļu, spāņu, portugāļu un itāliešu valodās.

Pasākuma veids
Prakse (indirect evidence)
Valsts
Itālija; Portugāle; Spānija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Eiropas finansējums