Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana ar mācību uzņēmumu (RUSESL)

RUSESL projekta mērķis ir novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu (ESL) vidusskolas pēdējo klašu skolēniem - mērķgrupai, kas bieži vien tiek piemirsta, jo juridiskajā definīcijā, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jēdziens attiecas uz skolas neapmeklēšanu līdz 16 gadu vecumam, vai arī uz skolēniem, kas ir ieguvuši pamatizglītību.

Projektā tika izmantota mācību uzņēmuma (MU) metodoloģija. MU ir izglītojamo vadīts uzņēmums, kas simulē reāla uzņēmuma darbību, kurā izlītojamie mācās strādāt komandā, uzņemties atbildību, attīstīt pašiniciatīvu un uzlabot savas sociālās, profesionālās un tehniskās prasmes.

Erasmus+ finansētajā projektā, ir izstrādāti visaptveroši ceļveži un ziņojumi (piecās valodās):

  • Nacionālajos ziņojumos ir iekļauta informācija, kas attiecas uz datiem un statistiku par priekšlaicīgu skolas pamešanu un jauniešu nodarbinātības apstākļiem, priekšlaicīgas skolas pamešanas iemeslu noteikšanu un labas prakses apkopojumu attiecībā uz profesionālo ievirzi skolās.
  • Salīdzinošajā ziņojumā ir izklāstīta bieži sastopama intervences metodoloģija, lai īstenotu MU pieeju partnervalstīs, vienlaikus saglabājot ES pieeju.
  • Rokasgrāmatā ir pilnībā izklāstīta MU metodoloģija, kas balstīta uz citu pētījumu un izmēģinājuma pieredzes atziņām, tostarp MU īstenošanas un novērtēšanas metožu piemēriem.
Pasākuma veids
Document (indirect evidence)
Valsts
Bulgārija; Itālija; Lietuva; Spānija; Vācija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Periodiska
Finansētājs
Eiropas finansējums