Programma “Tutorat”

Briseles Brīvā universitāte (ULB) 1989. gadā izveidoja privātstundu programmu “Tutorat”, kuras mērķis ir panākt iespēju vienlīdzību, iesaistīšanos, sadarbību ar skolām, kvalitāti un attīstību. To kopš 2006. gada vada asociācija “Schola ULB”, un tā ir vislielākā skolēnu mācību atbalsta bezmaksas sistēma reģionā Galvaspilsēta - Brisele.

Privātskolotāji ir universitāšu studenti, kuri katru mācību gadu rīko darbseminārus nelielām tādu skolēnu grupām, kuriem ir radušās grūtības skolā. Privātstundas notiek patiesā sadarbībā ar partnerskolām to telpās, un regulāra saziņa ar skolēnu skolotājiem garantē noturīgus rezultātus.

Šis mehānisms dod iespēju izpausties abpusēji izdevīgai pilsoniskai rīcībai. Studenti izrāda solidaritāti un iesaistīšanos, bet tai pašā laikā pilnveido darba tirgū augstu vērtētas prasmes — pedagoģiskās, grupu vadības prasmes un patstāvīgumu.

Lai paaugstinātu piedāvājuma kvalitāti, ik gadu kopā ar skolotājiem, privātskolotājiem, skolēniem un skolu direktoriem tiek veikti novērtējumi. Studenti privātskolotāji arī saņem konsultācijas un apmācību.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Beļģija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Eiropas finansējums; Privātais finansējums; Valsts; Vietējais finansējums