Kvotas studentiem, kas pieder pie etniskām kopienām, un stipendijas romu izcelsmes studentiem

Kvotu mērķgrupa ir etnisko kopienu locekļi, kuriem nav pieejama augstākā izglītība dzimtajā valodā. Pasākums attiecas uz studentu iestāšanos augstākās izglītības iestādē. Kvotas nosaka saskaņā ar 2013. gada Likumu par studentu standartu, bet valdība ik gadu nosaka kvotu īpatsvaru. Kvotas parasti atbilst 10 % no visiem pēdējā kursa studentiem, kas mācās kādā no valsts iestāžu fakultātēm. Augstākās izglītības stipendijas piešķir vairāku kategoriju studentiem: 50 % — studentiem no sociāli neaizsargātas vides, 30 % — studentiem ar vislabāko akadēmisko sniegumu, 20 % — studentiem, kas piesakās sabiedrības attīstībai īpaši svarīgām studiju programmām (piem., elektrotehnika, mašīnbūve, biotehnika, medicīna, matemātika un dabaszinātnes). Kopš 2015./2016. akadēmiskā gada arī romu izcelsmes studenti ir atsevišķa mērķgrupa, kam var piešķirt stipendijas. Romu izcelsmes studenti ir vienīgie studenti, kam stipendijas piešķir tautības dēļ. Stipendijas romu izcelsmes studentiem pirmoreiz tika piešķirtas 2016./2017. akadēmiskajā gadā.

Pasākuma veids
Prakse
Valsts
Ziemeļmaķedonija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Periodiska
Finansētājs
Valsts