Atbalsts bēgļu ģimeņu iespēju palielināšanai un integrācijai (SOFIE)

Attēls: SOFIE project logo

Erasmus+ projekts “SOFIE” norisinājās 2,5 gadus, kuru laikā tika veicināta bēgļu ģimeņu sociālā integrāciju Eiropas līmeņa, jo tās ir vienas no visneaizsargātākajām grupām uzņemošās valsts sabiedrībā. Projekta sadarbības partneri no Austrijas, Itālijas, Kipras, Turcijas un Zviedrijas apvienojās, lai veicinātu migrantu un bēgļu profesionālo, sociālo un kultūras integrāciju.

 

Lai to realizētu projektā tika:

  • izveidota visaptveroša rīkkopa, labas prakses vadlīniju un mācību programma, lai efektīvāk atbalstītu integrācijas procesu.
  • atbalstīta mātes un bērna mijiedarbība otrās valodas apguves procesā.
  • uzlabota apmācību instruktoriem un brīvprātīgajiem, kas strādā ar bēgļiem.

Projekta rezultāti ietver:

  • Labas iekļaujošas prakses vadlīnijas, balstoties uz bēgļu ģimeņu vajadzību analīzi.
  • Mātes un bērnu apmācība, kas vērsta uz valodas prasmju veicināšanu un bēgļu ģimeņu integrāciju.
  • Apmācības pasniedzējiem darbam ar pieaugušajiem, otrās valodas skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem un personālam, kas strādā ar bēgļu sievietēm un bērniem.
  • Labas prakses un tiešsaistes apmācības rokasgrāmata par sadraudzību/mentoringu.
Pasākuma veids
Prakse (direct evidence)
Valsts
Austrija; Itālija; Kipra; Turcija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Izglītības līmenis
Pamatskola; Pirmsskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Periodiska
Finansētājs
Eiropas finansējums