Skolotāju programma izglītības dialoga analīzei (T-SEDA)

T-SEDA ir plašs multimediju resurss, kas paredzēts visu izglītības līmeņu skolotājiem, lai palīdzētu viņiem veidot dialogu klasē. Tā palīdz skolotājiem sistemātiski pētīt un attīstīt savu dialoga praksi klasē, izmantojot skolotāja vadītu diskusiju. Koordinatora ieteikumi veicina mērogu paplašināšanu, ilgtspējību un vietējo līdzdalību.

"Klases dialogs" attiecas uz produktīvām skolēnu, skolotāju un vienaudžu grupas sarunām, kurās cilvēki balstās uz citu idejām un cieņpilni par tām diskutē. Tas palielina skolēnu līdzdalību klases pasākumos un atbalsta mācību priekšmetu apguvi.

T-SEDA ir uz pētījumiem balstīts, atvērts multivides resurss, kas atbalsta visu izglītības līmeņu speciālistus, lai tie varētu attīstīt dialoga praksi klasē, vadot pētījumus un ietekmi veicinošus pasākumus. Tās pamatrīki ietver dialogu mācību prakses pašnovērtējumu, norādījumus par refleksīvo izpēti, kodēšanas shēmas sistemātiskai klases interakcijas dialoga formu novērošanai un ierakstīšanai, kā arī ilustratīvus videomateriālus.

T-SEDA izstrādāja Kembridžas Universitātes pētnieki un praktizējoši skolotāji. Neskaitot izstrādes komandu, materiālu  ir izmantojuši vēl vairāk nekā 360 praktizējoši speciālisti dažādās izglītības iestādēs, dažādās valstīs, vecuma grupās un mācību priekšmetos. Tā irtekme uz praksi ir dokumentēta.

Pasākuma veids
Document (direct evidence)
Valsts
Apvienotā Karaliste; Spānija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Izglītības līmenis
Pamatskola; Pirmsskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Valsts; Vietējais finansējums