Visu izglītojamo sasniegumu paaugstināšanās iekļaujošajā izglītībā

Attēls: Project Logo

Projekta “Visu izglītojamo sasniegumu paaugstināšanās iekļaujošajā izglītībā’’ (RA) mērķis ir sniegt pierādījumus efektīvai praksei izglītojamo sasniegumu paaugstināšanai, kā arī pilnveidot skolu un kopienu veiktspēju skolēnu iekļaušanā un atbalstīšanā.

Eiropas Speciālo vajadzību un iekļaujošās izglītības aģentūra veica projektu no 2014. gada līdz 2017. gadam, balstoties uz iepriekšējo 2012. gada projektu RA4AL. Projektā tika pētītas pieejas, kas tieši vai netieši ietekmē jauniešu motivāciju un spēju mācīties. Projekts tika turpināts 2019. gadā.

Projektā piedalījās skolēni, skolotāji, skolu vadītāji, pētnieki, vecāki, kā arī vietējie un valsts politikas veidotāji.

RA projekta aktivitāšu rezultāti ietvēra:

  • Stratēģijas izveide personāla iesaistes palielināšanai.
  • Palielināta vecāku iesaiste.
  • Ciešāka sadarbība ar plašāku sabiedrību (piemēram, vietējām skolām, universitātēm).
  • Padziļinātās izglītības pedagoģijas novērtēšana.
  • Izaugsmes domāšanas veidu attīstība panākumu sasniegšanai.
  • Starpdisciplināra mācīšana, lai nodrošinātu atbilstošu mācību programmu.
  • Pašnovērtēšana un iekļaujošās izglītības kvalitātes pārbaude.
  • Personāla profesionālā pilnveide.
Pasākuma veids
Document (indirect evidence)
Valsts
Apvienotā Karaliste; Austrija; Beļģija; Dānija; Francija; Grieķija; Horvātija; Igaunija; Islande; Itālija; Kipra; Latvija; Lietuva; Luksemburga; Malta; Norvēģija; Nīderlande; Polija; Portugāle; Slovākija; Slovēnija; Somija; Spānija; Ungārija; Vācija; Zviedrija; Čehija; Īrija; Šveice
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa; Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga
Finansētājs
Eiropas finansējums; Valsts