Priekšlaicīga skolas pamešanas novēršana: Iekļaujošas izglītības politikas novērtēšana sistemātiskā un individuālā līmenī

Attēls: PSF project logo

Projekta Priekšlaicīgas skolas pamešanas (PSF) mērķis ir novērst iekļaušanas un taisnīguma trūkumu izglītības sistēmā, uzsverot, ka saikne starp priekšlaicīgu skolas pamešanu un iekļaujošu politiku nav pilnvērtīgi attīstīta. Projekta mērķis ir izpētīt, vai ar iekļaujošu izglītības politiku var novērst priekšlaicīgu skolu pamešanu – gan individuāli, gan visā sistēmā.

Projekts izskatīja iekļaujošās politikas sistēmas ietekmi valsts un vietējā līmenī skolās, kas iesaista visus skolēnus, novērš priekšlaicīgu skolas pamešanu un nodrošina skolēnu panākumus skolā un dzīvē. Izpētot sistēmas līmeņa pieeju, tika noskaidrots, ka priekšlaicīgu skolas pamešanu jāvērtē nevis pēc individuāliem skolēniem, bet pēc sistēmas perspektīvas.

Projekts ietvēra divus paralēlus pētījumus:

  • Eiropas un starptautiskās pētniecības literatūras pārskats un analīze par priekšlaicīgu skolas pamešanas novēršanu saistībā ar iekļaujošo izglītību.
  • Pievēršot uzmanību šī brīža valstu politikas veiktajiem pasākumiem priekšlaicīgas skolas pamešanas novēršanai, vācot informāciju no dalībvalstīm, ar starpvalstu aptauju palīdzību, lai iepazītu citu valstu politikas pieejas priekšlaicīgas skolas pamešanas novēršanai.

Projektu (2018-2020) koordinēja Eiropas Speciālo vajadzību un iekļaujošās izglītības aģentūra.

Pasākuma veids
Document (indirect evidence)
Valsts
Apvienotā Karaliste; Grieķija; Igaunija; Islande; Latvija; Malta; Serbija; Slovākija; Somija; Vācija; Zviedrija; Čehija; Īrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa; Universāls
Intervences intensitāte
Periodiska
Finansētājs
Eiropas finansējums; Valsts