Atbalsts iekļaujošai skolas vadībai (SISL)

Attēls: SISL project logo

Projekts “Atbalsts iekļaujošai skolas vadībai” (SISL) pētīja to, kā veicināt iekļaujošu vadību skolās, un nodrošināja tam atbalsta rīkus. Projektā tika secināts, ka iekļaujošas izglītības vadības mērķis ir sasniegt jēgpilnu līdzdalību izglītībā un tās iespējās, augsta līmeņa sasniegumus, kā arī labjūtību visiem izglītotajiem, tostarp tiem, kas ir visneaizsargātie pret atstumtību.

Skolas vadība ir izšķirošs faktors iekļaujošas izglītības sistēmas izveidē. SISL projekts risinājās no 2017. – 2021. gadam un to koordinēja Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra. Projektarezultāti iekļauj:

Tika izstrādāti un izmēģināti arī atvērtā pirmkoda rīki:

  • Politikas ietvara izstrāde, lai atbalstītu politikas izstrādi iekļaujošai skolas vadībai.
  • Pašnovērtēšanas rīki, lai novērtētu un veidotu dialogu starp vadību un politikas veidotājiem par vadības izvirzītajiem nesasniegtajiem standartiem un to, kāda politika ir pieejama šo standartu sasniegšanai. Šis ir atvērtā pirmkoda rīks, tas var tikt pielāgots dažādām valstīm, kā arī tas pievērš uzmanību skolas vadības pamatfunkcijām virziena noteikšanā, cilvēku un organizāciju attīstībā.
Pasākuma veids
Prakse (indirect evidence)
Valsts
Apvienotā Karaliste; Austrija; Beļģija; Bulgārija; Dānija; Francija; Grieķija; Horvātija; Igaunija; Islande; Itālija; Kipra; Latvija; Lietuva; Luksemburga; Malta; Norvēģija; Nīderlande; Polija; Portugāle; Serbija; Slovākija; Slovēnija; Somija; Spānija; Ungārija; Vācija; Zviedrija; Čehija; Īrija; Šveice
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SL; SR; SV; TR
Izglītības līmenis
Pamatskola; Pirmsskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa; Universāls
Intervences intensitāte
Pastāvīga; Periodiska
Finansētājs
Eiropas finansējums