Novērtēšanas vide starpkultūru mentoringa rīku un prakses veicināšanai skolā (E-EVALINTO)

Attēls: E-EVALINTO logo

E-EVALINTO veicina vienaudžu mentoringu, lai mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu migrantu skolēnu vidū, lai atzītu starpkultūru nozīmi, kā arī, lai izstrādātu IKT sistēmu starpkultūru pasākumu novērtēšanai, vadīšanai un attīstībai. Erasmus+ finansētais projekts balstās uz lēmumu pieņemšanas procesiem, kā arī uz dažādu modeļu atpazīšanu analizētajās situācijās.

Novēršot priekšlaicīgu mācību pamešanu, jaunieši iegūst atspēriena punktu savu iespēju veicināšanā. Atbalstīt gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu sabiedrību ir  EU 2020 stratēģija. E-EVALINTO projekta mērķis ir īstenot agrīnu iejaukšanās stratēģiju, lai mazinātu atšķirību starp migrantu un ne-migrantu skolēniem.

Projekts pievērš uzmanību starpkultūras mentoringa programmai un pasākumu īstenošanai, ko atbalsta IKT vide, kas sastāv no rīku un prakses kopuma, kas kalpo par pamatu starpkultūru jautājumu izvērtēšanai skolās, attīstot:

  • Agrīnas iejaukšanās stratēģiju, lai novērstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, kas balstās uz vienaudžu mentoringu, migrantu izcelsmes jauniešu vidū.
  • IKT sistēmu novērtēšanu, vadīšanu un attīstību starpkultūru pasākumu kontekstā.
Pasākuma veids
Prakse (indirect evidence)
Valsts
Itālija; Kipra; Polija; Spānija; Īrija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Izglītības līmenis
Vidusskola
Intervences līmenis
Konkrēta grupa
Intervences intensitāte
Periodiska
Finansētājs
Eiropas finansējums