Preventīvā izturētspējas intervence - UPRIGHT

Attēls: UPRIGHT - Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers

Tā kā visā pasaulē ir daudzkārt pieaugušas jauniešu garīgās veselības problēmas, projekts UPRIGHT māca prasmes, kas nepieciešamas labas fiziskās un garīgās veselības noturēšanai. Projekts tiek ieviests skolās, un tajā piedalās iesaistīto skolu jaunieši, viņu ģimenes un skolu personāls.

UPRIGHT ir pētījuma projekts, ko finansē ES programma “Apvārsnis 2020”. Projekta nosaukums ir akronīms no angļu valodas vārdiem “Universālā preventīvā izturētspējas intervence, ko globāli īsteno skolās, lai uzlabotu un veicinātu pusaudžu garīgo veselību”.

Projekta mērķis ir attīstīt garīgās labklājības kultūru Eiropā, kopīgi izstrādājot, īstenojot un validējot garīgas izturētspējas apmācību programmu, izmantojot visas skolas pieeju. Programmu izstrādāja psihologi, pedagoģijas psihologi, metodiķi un IKT eksperti no visas Eiropas.

UPRIGHT pamatā ir četri galvenie komponenti: spēja “tikt galā”, efektivitāte, sociālā un emocionālā mācīšanās un apzinātība. Katram komponentam ir teorētiskā un praktiskā daļa. Īstenojot šīs prasmes ikdienas dzīvē, skolēni uzlabo paši savu un viņu ģimeņu labklājību.

Pasākuma veids
Prakse (indirect evidence)
Valsts
Dānija; Islande; Itālija; Norvēģija; Polija; Spānija
Valoda
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Izglītības līmenis
Pamatskola; Vidusskola
Intervences līmenis
Universāls
Intervences intensitāte
N/A
Finansētājs
Eiropas finansējums