Skolēni, datori un mācības

Skolēni, datori un mācības: saiknes veidošana – pēta, kā izglītības sistēmas un skolas integrē IKT skolēnu mācību pieredzē.

Ziņojumā atklāts, cik nozīmīgi ir veicināt skolēnu spēju orientēties digitālos tekstos, tajā izpētītas arī sakarība starp datoru pieejamību skolā, datoru lietošanu klasēs, kā arī rezultātiem PISA vērtējumos. Kā skaidri norādīts ziņojumā, skolēniem pirmkārt jāapgūst pamata lasītprasme un skaitļošanas prasmes, lai viņi varētu pilnībā iesaistīties hipersasaistītajā, digitālajā 21. gadsimta sabiedrībā.