Skolu vadītāju kompetences un karjera

Image: Anna Hult / Wikimedia Commons

Šis tematiskais ziņojums piedāvā dažādu ieinteresēto pušu perspektīvas un vairākus svarīgus secinājumus par motivāciju, kompetenču attīstīšanu un nepārtrauktu atbalstu skolas vadītāju, īpaši skolu direktoru, karjerai.

2019. gadā eksperti tikās Briselē, lai apspriestu skolu vadītāju kompetences un karjeras, lai apkopotu informāciju Eiropas skolu izglītības politikas veidotājiem. Tieši skolas direktoram ir īpaši atbildīga loma un iespēja vadīt skolas un personāla attīstība.

Darbs ir daļa no obligātās ET2020 skolu darba grupas, kurā ir pārstāvji no Eiropas izglītības ministrijām un citām ieinteresēto pušu organizācijām.

  • Publicējis: Eiropas Komisija
  • Gads: 2019
  • Pieejamās valodas: angļu
  • Lejupielādēt
Birkas: