Skolu attīstība un izcila mācīšana – lielisks pamats dzīvei

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.

Balstoties pierādījumos no Dalībvalstīm, ziņojums izceļ trīs prioritāšu jomas: skolu kvalitātes un iekļaušanas celšana; atbalsts izciliem skolotājiem un skolu vadītājiem, kā arī uzlabot skolu izglītības sistēmas pārvaldību. Komisija piedāvā risināt šīs problēmas ar savstarpējām mācību aktivitātēm un jauniem atbalsta mehānismiem, kas palīdz dalībvalstīm izstrādāt izglītības reformas.