Atbalsts Ukrainas pārvietoto bērnu iekļaušanai izglītībā: apsvērumi, pamatprincipi un prakse 2022.-2023. mācību gadam

Šā Komisijas dienestu darba dokumenta mērķis ir apvienot pašlaik pieejamo kolektīvo pieredzi un zināšanas un sniegt informāciju par labu praksi un praktisku ieskatu, lai atbalstītu ES dalībvalstis Ukrainas pārvietoto bērnu iekļaušanā izglītībā. To ir sagatavojuši Komisijas dienesti, konsultējoties ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsto komisāru bēgļu jautājumos (UNHCR), Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fondu (UNICEF), izglītības ministriju pārstāvjiem, ieinteresēto personu organizācijām, kas tikās pieredzes apmaiņas pasākumos no 2022. gada marta līdz jūnijam, un ekspertiem no tīkla, kas strādā pie izglītības un apmācības sociālās dimensijas (NESET).

Dokumentā ir izklāstīti apsvērumi par sešām galvenajām jomām, sākot no pārvietoto bērnu uzņemšanas līdz ilgtermiņa pasākumiem:

  1. uzņemšanas procesu organizēšana;
  2. izglītības iestāžu un izglītības personāla sagatavošana, lai iekļautu pārvietotos bērnus;
  3. mērķtiecīgu darbību veikšana, lai palīdzētu pārvietotos bērnus iekļaut izglītībā;
  4. sadarbība ar pārvietotajām ģimenēm un kopienām un palīdzēt pārvietotajiem bērniem saglabāt saikni ar Ukrainu;
  5. ilgtermiņa pasākumi, lai veicinātu iekļaujošu izglītību;
  6. īpaši pasākumi attiecībā uz agrīno pirmsskolas izglītību un aprūpi..

Publicējis: Eiropas Komisija
Gads: 2022
Pieejamās valodas: angļu
Lejupielādēt darba dokumentu
Lejupielādēt faktu lapu

Jaunumi Eiropas Izglītības telpas portālā