ESAO prasmju apskats 2021

2021. gada ESAO prasmju apskatā aplūkots, kā politika var veicināt mūžizglītību. Ziņojumā analizēti salīdzinoši kvantitatīvie dati, lai izceltu, kā socioekonomiskie un motivācijas faktori ietekmēja iesaistīšanos mūžizglītībā. Lai gan šie ir svarīgi faktori mūžizglītībā, tieši pandēmija ir vairojusi to būtiskumu.

Daži no galvenajiem ziņojuma ieteikumiem ir: 1) lai uzlabotu izglītības un apmācību kvalitāti, audzēkņiem jābūt mācīšanās centrā, 2) svarīgi ir izveidot mācīšanās paradumu, lai personas apgūtu prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas allaž mainīgajās dzīves situācijās, 3) nepieciešama spēcīga sadarbība starp mācību organizētājiem, lai izstrādātu augstas kvalitātes iekļaujošu mācīšanos.