Izglītības politika, kas ES bērnos un jauniešos veicina iecietību, cieņu pret daudzveidību un pilsonisko atbildību

Arvien pieaugošā etniskā un reliģiskā daudzveidība Eiropā sagādā gan iespējas, gan izaicinājumus Eiropas likumdevējiem un sabiedrībām kopumā. Ir sagaidāms, ka daudzveidība turpinās arvien pieaugt.

Tajā pašā laikā jaunākie pētījumi parāda, ka pieaug arī neiecietība un sociālā izslēgšana, dažām imigrantu grupām radot atstumtības sajūtu. Tieši izglītība ir atslēga sabiedrības sagatavošanā sadzīvot ar šo fenomenu. Tāi ir kritiska loma Eiropas pilsoņu socializēšanā no šūpuļa līdz kapam.

Šis neatkarīgais ziņojums sniedz pārskatu par vissaistošākajiem Eiropas un starptautiskajiem pētījumiem par šīm tēmām, lai apkopotu jau esošās zināšanas un izlobītu pierādījumos balstītas mācībstundas politikas veidotājiem.

Tas risina tādus jautājumus kā - kādas ir galvenās iespējas un izaicinājumi, ar ko saskaras Eiropas izglītības sistēmas, lai izglītotu par iecietību, cieņu pret daudzveidību un aktīvo pilsoniskumu? Kādus politikas ieskatus mēs varam gūt no esošiem Eiropas un starptautiskajiem pētījumiem un pierādījumiem katrai no šīm tēmām? Kuras izglītības politikas un prakses vislabāk darbojas un kādos tieši apstākļos?

  • Publicējis: Eiropas Savienības publikāciju birojs
  • Gads: 2016
  • Pieejamās valodas: angļu
  • Saite: Šeit