Pārlādēt MI izglītību? Mākslīgā intelekta nākotnes izpēte skolās un universitātēs

Lai gan ētiskas un atbildīgas mākslīgā intelekta (MI) un datu kopīgošanas izmantošanas izaicinājumi ir kopīgi daudzos sektoros, tieši skolās un universitātēs ir īpašu apsvērumu un īpatnību kombinācija.

Šis ziņojums sastāv no divām daļām. Pirmā daļa aplūko “MI un izglītība mūsdienās”, analizējot dažādos rīkus, ko šobrīd izmanto skolās un universitātēs, kā arī galvenos izaicinājumus, kas jārisina MI izglītībā. Otrā daļa raugās nākotnē, izceļot darbības, ko var darīt tagad, lai vairotu MI ieguvumus un mazinātu tā riskus.

  • Publicējis: NESTA
  • Gads: 2019
  • Pieejamās valodas: angļu
  • Lejupielādēt