Pilsoniskā attieksme un uzvedības nolūki Starptautiskajā 2016. gada Pilsonības un pilsoniskuma izglītības pētījumā (ICCS)

Šībrīža arvien pieaugošā Eiropas Savienības (ES) pilsoņu populisma, rasisma, neiecietības un skepses laikā, kopā ar elektorāta iesaistes līmeņa samazināšanos vairākās Dalībvalstīs, Eiropas Komisijai ir skaidrs uzdevums stiprināt ES pilsoņu uzticēšanos Eiropas kopējām demokrātiskajām vērtībām.

Izglītības institūcijas ir būtiski veicinātāji tādai mācību videi, kas varētu atbalstīt taisnīgu, iekļaujošu un demokrātisku Eiropu. Lai panāktu šo mērķi, arī skolām ir jāiegulda pilsoniskuma un pilsonības zināšanu radīšanā, kā arī skolēnu uzskatu un attieksmes veidošanā.

  • Publicējis: Eiropas Komisija
  • Gads: 2018
  • Pieejamās valodas: angļu
  • Saite: Klikšķini šeit