Visaptveroša domāšana: kā izglītot cilvēku savstarpēji sasaistītai pasaulei.

Globālā kompetence nav automātisks akadēmiskās mācīšanās blakusprodukts, tā ir jāattīsta. Bet kā to var izdarīt efektīvi? Kā izstrādāt mācību programmas, norādījumus, novērtējumus un mācību vidi, kas attīsta skolēnu globālo kompetenci?

Šī publikācija piedāvā pētījumos balstītus un īstenojamus pedagoģiskos principus, kurus politikas veidotāji, vadītāji un pedagogi var izmantot, lai atbalstītu taisnīgu un efektīvu globālo un starpkultūru kompetences izglītību. Tajā iekļauti gadījumu pētījumi, kas ilustrē šos pamatprincipus reālos dzīves kontekstos, piemēram, stundās, muzejos, mācību centros, kultūras apmaiņas programmās un digitālajās platformās.