Pētījums par skolu inovācijām Eiropā

Katra Eiropas izglītības politikas veidotāja galvenā prioritāte ir nodrošināt to, lai katrs bērns sasniedz savu potenciālu. Lai to panāktu un lai augstas kvalitātes izglītība kļūtu par ikvienam pieejamu realitāti, izglītības sistēmai jākļūst fleksiblākai un dinamiskākai, jāatbalsta inovatīvas mācību pieejas, kas ļauj skolām un to sistēmām iet vienā solī ar straujajām pārmaiņām sabiedrībā un ekonomikā.

Daudzas skolas Eiropā atsakās no tradicionālajiem uzskatiem par mācībām, izaicinot pierastās laika un telpas robežas, kā arī mācību procesus. Inovatīvo pieeju daudzveidība parāda neskaitāmos veidus, kādos izglītība var mainīt ne tikai to ko, bet kā bērni mācās.

Pētījums par atbalstu skolu inovācijām visā Eiropā piedāvā visaptverošu apskatu par esošajiem pētījumiem un skolu inovāciju politiku 28 ES dalībvalstīs. Pētījumā iekļautas 12 padziļinātās gadījumu izpētes par 24 veiksmīgām skolām no mazāk labvēlīgiem reģioniem ES.

Galvenie atklājumi

Kas ir inovāciju dzinējspēki skolās?

Pētījumā atklāts, ka inovatīvās skolas attīsta skolu kultūru, ko raksturo šādi būtiski elementi:

 • Skolas vadība ir atbalstoša un pielāgota, kas nodrošina uzticēšanos darba vidē, iespējas profesionālai attīstībai, kopīgu izpēti un praksi mācīties no kolēģiem;
 • Skolotāji ir sagatavoti, veltījušies un profesionāli, viņiem ir atbalsts iesaistei sadarbībā, profesionālām apmācībām un izvērtēšanas praksei;
 • Kopīga skolas attīstības vīzija kopā ar detalizētu iekšējās stratēģijas un rīcības plānu;
 • Skolēni ir iesaistīti pārmaiņu procesā;
 • Skola ir atvērta vietējai kopienai un plašākām partnerībām.

Atbalsts ilgtspējīgai inovācijai dažādās izglītības sistēmās

Lai skolas attīstītu šīs īpašības, inovācijām jānotiek visā izglītības sistēmā. Tam nepieciešams:

 • Saskaņots politikas ietvars būtiskās jomās, tādās kā: mācību programma, skolu autonomijas un atbildības mēri, skolotāju un skolu vadības profesionālās attīstības sistēmas un finansējuma politikas, kuras atbalstītu ilgtermiņa vīziju ieviest inovāciju skolu izglītībā un nodrošināt pārmaiņas visā sistēmā;
 • Politika, kas kopīgi veidota ar galvenajām iesaistītajām pusēm, kurus tieši skar jaunais;
 • Saskaņotība un skaidrība par veidu, kā dažādās iniciatīvas un politikas viena otru ietekmē un veicina skolu inovācijas kopīgās vīzijas realizāciju;
 • Politikas stratēģijas, kuru pamatā ir atbalstošas iniciatīvas un konkrēti risinājumi, kas ir savienojami ar kopējo politikas ietvaru un vīziju un kas palīdz attīstīt skolu kapacitāti vadīt un noturēt pārmaiņas.

Pierādījumi liecina, ka skolām ir lielāka iespējamība attīstīt inovāciju kultūru, ja tām ir:

 • dota pietiekama autonomija par mācību programmu, mācību metodēm, personāla vadību un finanšu resursiem;
 • horizontālā atbildība;
 • spējas un iespējas iesaistīties partnerībās un tīklos;
 • atbalsts no saistītām profesionālās attīstības sistēmām skolotājiem un skolu vadībai.

Transformācijas izglītības sistēmās veiksmīgi izdodas valstīs, kurās tiek nodrošinātas ilgtspējīgas investīcijas galvenajās izglītības reformas aptvertajās jomās. Šajās valstīs tiek stiprināts arī vērtēšanas ietvars, tiek veicināta pašvērtēšanas kultūra un tiek attīstīta izglītībā ieinteresēto pušu iespēja izmantot un interpretēt monitoringa datus.

Uzzini vairāk

 • Pilnais ziņojums izzina skolu izglītības sistēmas apstākļus, kuri var iespējot vai ierobežot pozitīvas pārmaiņas skolās
 • 12 gadījumu izpētes aplūko nacionālās pieejas un individuālu skolu inovācijas. Tajās iekļautas galveno, nacionālo izglītības ekspertu un ieinteresēto personu perspektīvas, kuri piedalījās intervijās un darbnīcās.
 • 24 individuālie profili sniedz ātru ieskatu pārmaiņās un katras skolas pieredzē.

PILNS ZIŅOJUMS: Pētījums par atbalstu skolu inovācijām Eiropā

Sagatavojis un publicējis 2018. gadā PPMI Eiropas Komisijai

GADĪJUMU IZPĒTES SKOLU PROFILI– INOVĀCIJAS UN PIEREDZE
Horvātija Vežice, Rijeka Zadaras skola, Zadaras apgabals
Igaunija Kiviõli I. Keskkool, Kiviõli Jõgevamaa Gümnaasium, Jõgeva
Vācija Wolfgang-Borchert-Skola, Berlīne Friedenauer kopienas skola, Berlīne
Grieķija 4th Tiva pamatskola, Viotias apgabals Aliartosas 2. pamatskola, Viotias apgabals
Ungārija Nyitott Ajtó / Atvērtās durvis, Miškolca 4. Bela pamatskola, Hejőkeresztúr
Itālija I.C. Ugo Foscolo, Taormina (Sicīlija) Papa Giovanni XXIII, Acireale, Catania (Sicīlija)
Lietuva Vyturys proģimnāzija, Paņevēža Salduvės proģimnāzija, Šauļi
Nīderlande De Tjotter, Lelystad Warande, Lelystad
Rumānija Școala Gimnazială ‘I. L. Caragiale’, Tulcea Colegiul Economic Buzău
Spānija Clara Campoamor pamatskola un PII, Granada Sierra Nevada pamatskola, Granada
Zviedrija Centralskolan, Arvika Kyrkebyskolan, Arvika
Apvienotā Karaliste Prez. Kenedija skola un koledža, Koventrija Willenhall kopienas pamatskola, Koventrija

KOPSAVILKUMS angliski / franciski / vāciski

1. pielikums - Gadījuma izpētes inovāciju apskats

2. pielikums - Pētījumā izmantotās metodes un rīki