Skolu izglītības sistēmas pārvaldība

Esam apkopojuši jaunāko par skolas pārvaldību, ko izstrādājuši sadarbībā Eiropas Komisija, izglītības ministrijas un Eiropas iesaistītās organizācijas. Iepazīsti viņu kopīgo vīziju un politikas vadlīnijas.

Eiropas skolu izglītības nākotne

ES izglītības ministrijas vēlreiz ir uzsvērušas nepieciešamību pēc jaunām, modernām mācību un skolu izglītības sistēmas pārvaldes metodēm, lai palīdzētu skolām apmierināt mainīgās skolēnu un sabiedrības izglītības prasības.

2016. gadā ET2020 Skolu darba grupa, kuru veidoja Eiropas izglītības ministriju un iesaistīto organizāciju pārstāvji, tika aicināta kritiski izvērtēt skolu izglītības pārvaldi un to, kā sistēmas varētu risināt būtiskos kvalitātes un pašu kapitāla izaicinājumus, cenšoties panākt labākus mācību rezultātus visiem jauniešiem.

Šos divus gadus darbs tika organizēts tā, lai uzreiz ietekmētu lēmumu pieņemšanu nacionālā, reģionālā un vietējā mērogā.

Skolas kā mācību organizācijas

Viņu pārvaldības vīzijas centrā ir skolas kā mācību organizācijas koncepts skolu izglītībā kā integrētā mācību sistēmā.

Pastāv pārliecība, ka katrā valstī un reģionā politikas veidotāji un citas iesaistītās puses spēj labāk sadarboties, virzoties uz kopīgiem mērķiem, kā arī panākt pozitīvas pārmaiņas, kas balstās uz pierādījumiem, pārdomām un kopīgotu praksi, nodrošinot, ka politikas reformas virzās uz pārmaiņām un tām ir ilgstoša pozitīva ietekme.

Precīzāka informācija atrodama ziņojumā Eiropas idejas labākām mācībām: skolu izglītības sistēmu pārvaldība.

Izglītība un apmācība 2020 (ET2020) un mācības vienam no otra

Balstoties jaunākajos pētījumos, regulāri tiekoties un piedaloties mācībās vienam no otra (kas bija ilgākas tikšanās vairāku dienu garumā, kurās veica gadījumu izpētes), dalībnieki izstrādāja vadlīnijas politikas izstrādei. Tie bija būtiski elementi, kurus politikas veidotājiem bija jāievēro, kad tika apsvērtas nākotnes rīcības. Ziņojumi ir sastādīti kopā ar konkrētiem piemēriem no valstīm, lai palīdzētu politikas veidotājiem un citiem izglītības līderiem kritiski izvērtēt, kā dažādās pieejas ieviestas praksē Eiropā un ar kādiem rezultātiem.

Liekot valstīm un organizācijām strādāt kopā, mācīties vienai no otras, kritiski vērtēt un kopīgi radīt, paveiktais darbs kļūst saistošs visām valstīm un piemērojams visām izglītības sistēmām, paturot prātā, ka katras valsts izglītības sistēma atšķiras un ir ļoti sarežģīta.

Vairāk par darba grupu un to, kā ET2020 process var atbalstīt valstis un iesaistītās puses, var uzzināt no šī īsā video:

Jaunās politikas vadlīnijas par pārvaldību ministrijām, reģionālajām un vietējām autoritātēm, kā arī skolu vadītājiem

Jaunās pakotnes uzdevums ir atbalstīt dalībvalstu skolu izglītības spēju palielināšanu sistēmiski un ilgtspējīgi mainīties.

Par noteicošajiem principiem un mūsdienu politikas piemēriem var uzzināt šajos dokumentos. Lai tos lejupielādētu (angliski), klikšķini uz katra nosaukuma:

Galvenais ziņojums:

Eiropas idejas labākām mācībām: skolu izglītības sistēmas pārvaldība

report cover

Četri tematiskie ziņojumi:

  1. Kvalitātes nodrošināšana skolu attīstībai: veidi, kā uzlabot skolu ārējo un iekšējo mehānismu sadarbību.
  2. Skolēnu attīstības nepārtrauktība un pārejas: veidi, kā nodrošināt to, lai mācību pārejas ir pietiekami mainīgas un apstākļi nodrošina atbilstošu vadību un atbalstu.
  3. Skolotāji un skolu vadība skolās kā mācību organizācijās: politika, kas veicina un atbalsta skolotāju sadarbošanos, autonomiju un pārdalīto līderību profesionālajās mācību kopienās.
  4. Mācību un attīstības tīkli dažādās skolu izglītības sistēmās: dziļāka izpratne par nolūku un vairāku līmeņu iesaistīto pušu inovāciju, ieviešanas, iesaistīšanās tīkliem.

Iespējams arī lejupielādēt pilnu ziņojumu, kas satur visus 5 dokumentus vienā PDF.

inspiring change logo