Privātuma politika

Eiropas Komisija, Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts ("DG EAC"), Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra ("EACEA") un EUN Partnership (“EUN”) kā EACEA pakalpojuma nodrošinātāji ir apņēmušies nodrošināt lietotāja privātumu.

School Education Gateway platforma apkopo un apstrādā personas datus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2018/1725 par personas datu aizsardzību, kas jāievēro ES iestādēm, organizācijām, birojiem un aģentūrām [i] („Datu aizsardzības regula”). Visi dati tiek apkopoti datubāzē, kas atrodas Eiropas Savienībā.

Mēs cienām lietotāju uzticēšanos un vēlamies būt pārliecināti, ka tie saprot mūsu politiku un praksi, kas saistīta ar datu aizsardzību School Education Gateway platformā.

1. Kas ir atbildīgs par lietotāju personīgo datu aizsardzību (datu kontrolieris)?

Datu kontrolieris ir Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra, Avenue du Bourget 1, BE-1149 Brisele.

Par apstrādes operācijām atbildīgā persona ir sasniedzama:

Head of Unit A5 of EACEA 
European Education and Culture Executive Agency
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brussels
Email: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

2. Kādus personas datus apstrādā un kā?

A. Lietotāja profils: personas un organizācijas informācija

Kad lietotājs izveidot kontu School Education Gateway platformā, tiek apstrādāti šādi personas dati:

Dalībnieki pēc savas izvēles var piesaistīt savu lietotāju vienai vai vairākām organizācijām.

Šajā tabulā apkopots, kuri dati ir obligāti un izvēles indivīdiem un organizācijām, reģistrējoties School Education Gateway platformā.

Personīgā informācija Organizācijas informācija
Obligāta Vārds
Uzvārds
E-pasts
Lietotāja tips
Valsts
Organizācijas nosaukums
Adrese
Pilsēta
Pasta kods
Valsts
Reģions
Tips
PIC (Dalībnieka identifikācijas kods)
Kontaktpersona (saite uz eksistējošu lietotāja profilu)
Pēc izvēles Attēls Apraksts
Vietnes URL
Facebook URL
Twitter URL
LinkedIn URL
Attēls

B. Informācija par dalību tiešsaistes kursos

School Education Gateway piedāvā lietotājiem iespēju piedalīties kursos tā Teacher Academy sadaļā. Lai pieteiktos kursiem, nepieciešams izveidot lietotāja kontu School Education Gateway (skatīt iepriekš), nekāda papildu personīgā informācija netiek prasīta.

Tiešsaistes kursu ietvaros var tikt apkopoti šādi dati kopā ar personīgi identificējamu informāciju:

 • Studentu veidots saturs, piemēram, iesniegtie uzdevumi, biedru novērtētie uzdevumi un biedru vērtējumi un atgriezeniskā saite.
 • Kursu dati, tādi kā studentu atbildes uz jautājumiem, ieraksti forumos un aptaujās.
 • Tāda informācija kā komentāri, fotogrāfijas, video un citi resursi, kas tiek kopīgoti publiskos forumos (vai citās trešo pušu saziņas rīkos, piem., Padlet vai Tricider). Šie forumi var būt platformā vai būt iegulti vai pieejami ar saiti no platformas.
 • Ārējas, trešās puses rīku izmantošana tiešsaistes kursos nav obligāta. Šos rīkus pārvalda trešo pušu vietnes, piemērojot savu privātuma politiku. Reģistrējoties tos izmantot, dalībnieki piekrīt, ka viņu personīgie datus izmantos šīs trešās puses (kā datu kontrolieri). Mēs iesakām iepazīties ar attiecīgajām privātuma politikām šīm trešo pušu vietnēm, lai uzzinātu detalizētu informāciju.

Jebkura informācija, kas izpausta forumos vai citos diskusiju rīkos, būs redzama platformā citiem tiešsaistes rīku dalībniekiem, dažkārt arī ārpus platformas. Dalībnieki vienmēr tiek aicināti ievērot piesardzību, publicējot jebkāda veida personīgu vai sensitīvu informāciju, kā arī tiem jānodrošina, ka viņiem ir atbilstošās atļaujas jebkādu resursu īpaši attēlu izmantošanai.

C. Informācija no trešo pušu vietnēm vai pakalpojumiem

School Education Gateway var saņemt personīgi identificējamu informāciju, kad lietotājs pieslēdzas vai autorizējas trešās puses vietnei, kas savā platformā atspoguļo informāciju, piemēram, Facebook, Twitter vai Padlet. Tas var būt teksts un/vai attēli no trešo pušu vietnēm.

School Education Gateway saņem arī personīgi identificējamu informāciju (konkrētāk: lietotājvārdu, lietotāja unikālo ID trešo pušu vietnē un lietotāja e-pasta adresi) no trešo pušu vietnēm, ja lietotājs autorizējas ar trešo pušu vietņu autorizēšanās mehānismu: Facebook, Twitter vai Linkedin.

Trešo pušu vietnes, kas nodrošina ar kursiem saistītus rīkus un pakalpojumus, piemēram, tiešsaistes testus, biedru vērtēšanas mehānismus vai sociālo mediju funkcionalitāti lietotājiem, arī var apkopot personīgi identificējamu informāciju par partnervietnes individuālo izmantošanu ar kursiem saistīto aktivitāšu laikā. Trešo pušu vietnes var dalīties ar šiem datiem ar School Education Gateway platformu, lai School Education Gateway pakalpojumu uzlabošanas nolūkā, trešās puses vietnes pakalpojumus, kā arī individuālo izglītošanās pieredzi. Šie dati iekļauj tādu informāciju kā partnerlapā pavadīto laiku un aplūkotās lapas. Šo rīku izmantošana kursu ietvaros nekad nav obligāta.

D. Citi dati

Lietotāji var publicēt arī komentārus par platformā publicētajiem rakstiem. Tie var rakstīt arī publiski redzamus komentārus, atsauksmes vai sludinājumus Erasmus+ Tools rīkos (kursu katalogā, mobilitātes iespējās vai stratēģiskajās partnerībās) – tādā gadījumā attiecināmi šie noteikumi un nosacījumi. Šajos gadījumos dalībnieki var iesniegt informāciju ar nolūku publicēt komentārus, atsauksmes vai sludinājumus.

Lietotājiem jāievēro, ka problēmu risināšanai administratoriem platformā ir pieeja lietotāju ziņojumiem, paziņojumiem.

Lietotāji var piedalīties arī aptaujās vai vebināros vai pieteikties noteiktu vēstkopu saņemšanai. Šādos gadījumos lietotāji iesniedz informāciju ar nolūku piedalīties šādās aktivitātēs.

Tiek apkopota arī tāda informācija kā lietotāju IP adrese, interneta pakalpojumu nodrošinātājs (ISP), tīmekļa pārlūks, operētājsistēma, aptuvenais izmantošanas ilgums, pāradresējošā vietne, noteiktas lietotāju mijiedarbības ar sistēmas funkcionalitāti, kā arī citas, līdzīgas datu apmaiņas starp lietotāja datoru un School Education Gateway platformas serveriem. Tā netiks saistīta ar noteiktiem lietotāja kontiem, izņemot gadījumus, lai atsekotu konkrēta lietotāja aktivitātes gadījumos, kad ir aizdomas par noteikumu un nosacījumu pārkāpumiem.

Visbeidzot, regulāri tiks vākta apkopojoša statistika, tajā skaitā, bet ne tikai lietotāju skaits noteiktā laika periodā, lietotāju izvēlētie kursi un konta lietošana.

3. Kādiem nolūkiem tiek apstrādāti lietotāju dati?

Personas datu apstrāde nepieciešama, lai:

 • Ļautu reģistrētajiem lietotājiem izmantot tādus platformas pakalpojumus kā:
  • komentāru, atsauksmju un sludinājumu publicēšana,
  • dažādu platformas iespēju izmantošana, piemēram, izlases veidošana vai meklējumu saglabāšana,
  • dalībnieku profilu papildināšana;
 • Varētu risināt problēmpieteikumus, apstrādāt satura ierosinājumus, ziņojumus, u.c;
 • Ļautu School Education Gateway dalībniekiem sazināties un sadarboties savstarpējas cieņas un uzticēšanās garā;
 • Atļautu un veicinātu uzraudzības un izpētes aktivitātes;
 • Izstrādātu popularizēšanu un saziņu School Education Gateway platformas ietvaros un tās pakalpojumos;
 • Nosūtītu lietotājiem jaunumus un saistošo informāciju (piem., vēstkopu, informatīvu vēstuli kursu nodrošinātājiem), kas attiecas uz School Education Gateway, kā arī lai informētu lietotājus par citām saistītām Eiropas Komisijas iniciatīvu aktivitātēm, kas varētu viņus interesēt;
 • Nodrošinātu tiešsaistes kursu administrēšanu un ieviešanu, tajā skaitā:
  • individuālu lietotāju apmācību kursu apmeklējumu uzskaiti, progresu un moduļu izpildi,
  • lai dalītos ar personīgi identificējamu informāciju un sniegumu noteiktā tiešsaistes kursā ar vadītājiem vai pasniedzējiem, kas pasniedz kursā vai to administrē,
  • ļautu lietotājiem aktīvi darboties tiešsaistes kursā ar vērtēšanu, komentāriem, grāmatzīmēm, atzīmēm, testu pildīšanu, dalību forumos un citās komunikācijas formās, kā arī augšupielādējot savus resursus,
  • prezentējot un apkopojot kursa rezultātus,
  • atkārtoti izmantotu un atsauktos uz ierakstiem forumos un saziņas rīkos notiekošā vai nākotnē ieplānotā kursā un kursa saziņā, lai pilnveidotu turpmāko kursu piedāvājumu,
  • organizējot lietotājus grupās vai tematiskās aktivitātēs;
 • Iespējotu un uzlabotu lietotāja pieredzi šādos un līdzīgos nākotnes projektos, ko izstrādā Eiropas Komisija caur pieejas kontroli, sekojot līdzi izmantošanas biežumam, meklēšanas tendencēm, izvēlēm un iestatījumiem;
 • Ļautu vākt, kategorizēt un apkopot lietotāju ieguldījumu forumos un citos diskusiju rīkos;
 • Nodrošinātu apkopojošo statistiku, tajā skaitā, bet ne tikai lietotāju skaitu noteiktā periodā, izvēlētie temati un/vai dalībnieku izvēlētās valstis, kā arī konta izmantošana.

4. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums?

Apstrāde nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs vai izpildot oficiālas varas lēmumu, kas piešķirts kādai ES iestādei vai organizācijai (kas paskaidrotas ES likumos) (5(1)(a) paragrāfs, regula 2018/1725);

 • ‘Erasmus+’ ir Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma, izveidota saskaņā ar ES regulu Nr. 1288/2013 pēc Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra lēmuma, atceļot lēmumus Nr. 1719/2006/EC, Nr. 1720/2006/EC un Nr. 1298/2008/EC (OJ L 347 no 20.12.2013, lpp. 50–73).
 • Komisijas ieviešanas lēmums 2013. gada 18. decembrī, ar kuru izveidota izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra, atceļot lēmuma 2009/336/EC (2013/776/EU): 3(a) paragrāfu.
 • Pakalpojuma līgumi 2017-3597, 2017-3598 un 2017-3599 starp izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru un EUN Partnership AISBL.

Tāda apstrāde, kas netiek aptverta ar iepriekš minētajiem pamatojumiem, tiek balstīta uz datu subjekta piekrišanu (Paragrāfs 5(1)(d) regula 2018/1725).

5. Cik ilgi tiek glabāti personas dati?

Apkopotā veidā un anonīmi dati statistikas un pētījumu nolūkiem tiek glabāti visu School Education Gateway projekta laiku.

Lietotāja profila dati tiek glabāti trīs gadus pēc lietotāja pēdējās autorizēšanās. Trīs gadus pēc pēdējās autorizēšanās lietotāja profils automātiski tiks mainīts uz neaktīvu, t.i. tas vairs nebūs redzams citiem lietotājiem. Lietotājam tiek nosūtīts paziņojums, ka viņa profils padarīts neaktīvs un ka viņš to var atkal aktivizēt vēlreiz autorizējoties divu nedēļu laikā. Ja lietotājs neautorizējas divu nedēļu laikā, lietotāja profils tiks pastāvīgi deaktivizēts. Jebkāda personīgā informācija tiek padarīta anonīma. Visi personas dati, ko lietotājs ir ievietojis caur trešo pušu rīkiem (piem., tiešsaistes kursu laikā izmantojot kādu ārēju rīku, tādus kā, Facebook , Twitter vai Padlet) nav datu kontroliera atbildība un tāpēc netiek pakļauta anonimizēšanai.

Lai deaktivitzētu vai dzēstu lietotāja kontu, jāsazinās ar atbalsta dienestu: support@schooleducationgateway.eu.

Ja lietotājs lūdz sava profila deaktivizēšanu vai profils tiek automātiski deaktivizēts, nekādi dati netiek rādīti citiem School Education Gateway lietotājiem. Dati tiks saglabāti tikai anonīmā formā, kas neļauj identificēt personu. Ja lietotājs ar deaktivizētu profilu vēlas turpināt lietot platformu, viņiem būs jāreģistrējas atkārtoti. Dati paliks tikai pētījumu un monitorēšanas nolūkiem, EACEA, Eiropas Komisijas, nacionālo un reģionālo skolu pārvalžu , School Education Gateway ieviešanas organizāciju lietošanā, kā arī pieejamas citām trešajām pusēm (kā minēts 3. punktā) apkopotā veidā, ja tiek saskaņots ar datu kontrolieri.

6. Kam ir pieeja personas datiem un kam tie tiek atklāti?

Ņemot vērā iepriekš minētos nolūkus, pilna pieeja datiem ir stingri ierobežota, atļaujot tikai:

 • Eiropas Komisijas, Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta noteiktiem darbiniekiem,
 • EACEA speciālajiem darbiniekiem,
 • Pakalpojuma nodrošinātāja, EUN Partnership, speciālajiem darbiniekiem.

Noteikti lietotāju iesniegtie dati tiks parādīti School Education Gateway publiski redzamajā vietnē, kas nozīmē, ka šie dati ir brīvi pieejami internetā. Šādā gadījumā lietotājiem ir tiesības dzēst savus datus. Publiski redzami šādi dati:

Organizāciju dati ir redzami visiem lietotājiem caur organizācijas lapu:

 • Nosaukums, adrese, pilsēta, valsts, attēls, Facebook URL, Twitter URL, Linkedin URL un vietne
 • Ar organizāciju saistītie lietotāji (vārds, uzvārds, valsts un attēls)
 • Kursi, mobilitātes iespējas un stratēģiskās partnerības sludinājumi, kurus publicējuši organizācijas dalībnieki
 • Vērtējums zvaigznēs, kas parāda organizācijas kursu vidējo vērtējumu (ja tādi ir)
 • Atsauksmju un vērtējumu saraksts, ko citi lietotāji atstājuši par organizācijas kursiem

Reģistrētā lietotāja dati:

 • Ikvienam lietotājam publiskajā organizācijas lapā (ja lietotājs ir saistīts ar vienu vai vairākām organizācijām) ir redzami šādi reģistrētā lietotāja dati: vārds, uzvārds, valsts, bildes (ja tāda ir) sīktēls.
 • Lietotāja profillapa ir pieejama tikai citiem lietotājiem pēc autorizēšanās, ar šādu informāciju: vārds, uzvārds, valsts, attēls, organizācijas, lietotāja veids, atstātie komentāri, dalībnieka izlasei pievienotie raksti, kā arī informācija, vai reģistrētais lietotājs ir eTwinning verificēts.
 • Jebkurš sludinājums, komentārs, atsauksme un/vai vērtējums, ko lietotājs pats atstājis ir publisks – redzams vietnes lietotājiem, kas aplūko elementu par kuru atstāts komentārs vai vērtējums, kā arī atrodams ar interneta meklētājiem.
 • Lietotāja aktivitātes tiešsaistes kursos ir aplūkojamas tikai citiem reģistrētiem lietotājiem, kas arī reģistrējušies uz šo konkrēto tiešsaistes kursu.

Noteiktu datu nodošanu trešajām pusēm (piem., pētījumu centriem un universitātēm) var atļaut tikai ar īpašu datu kontroliera atļauju, taču šādi dati tiek nodoti anonimizēti.

Personīgie dati nekad netiks izmantoti marketinga nolūkiem.

7. Kā mēs aizsargājam personīgos datus?

Apkopotie personas dati un visa saistītā informācija tiek glabāta drošos pakalpojuma nodrošinātāja (EUN) serveros.

Līgumā ar pakalpojuma sniedzēju ir noteikts paragrāfs par datu aizsardzību, lai nodrošinātu, ka dati tiek apstrādāti saskaņā ar saistošo likumdošanu.

Pakalpojuma nodrošinātāja datorcentru darbību saskaņā ar līgumu regulē Eiropas Komisijas drošības direktīvas un noteikumi, kurus veidojis Drošības Direktorāts šādiem serveriem un pakalpojumiem.

8. Kādas ir lietotāja tiesības par personas datiem un kā tās var izmantot?

Lietotājam ir tiesības:

 • Pieprasīt pieeju personīgajiem datiem;
 • Pieprasīt savu personīgo datu labošanu vai pašam iespēju labot tos profilā;
 • Noteiktās situācijās pieprasīt personīgo datu dzēšanu;
 • Noteiktās situācijās pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu;
 • Iebilst pret personīgo datu apstrādi, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju;
 • Pieprasīt savu datu pārcelšanu uz citu organizāciju kādā bieži izmantotā mašīnlasīšanas standartformātā (datu pārnesmība);
 • Jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu izmantošanai.

Iebilst pret personīgo datu izmantošanu konkrētās situācijās var balstoties uz Regulas 2018/1725 23. paragrāfu.

Lietotājam ir tiesības nebūt pakļautam automatizēto lēmumu (kurus izdara iekārtas) ietekmei, kas noteikti likumos.

9. Regresa tiesības konflikta gadījumā par jebkuriem personas datu jautājumiem

Jebkurā Personas datu aizsardzības konflikta vai problēmas gadījumā, lūdzam sazināties ar datu kontrolieri, rakstot uz augstāk (1. punktā) doto adresi vai e-pastu.

EACEA Datu aizsardzības ierēdni varat sasniegt pa šādu e-pasta adresi: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Jebkurā brīdī sūdzību var iesniegt Eiropas datu aizsardzības inspektoram vietnē: https://edps.europa.eu/.


[i] ES Regula 2018/1725 ar Eiropas Padomes un Parlamenta lēmumu 2018. gada 23. oktobrī par indivīdu aizsardzību personas datu aizsardzības jautājumos, ko nodrošina ES institūcijas, organizācijas, biroji un aģentūras, kā arī par brīvu šādu datu kustību, atceļot Regulu (EC) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EC Teksts attiecināms uz EEA OJ L 295, 21.11.2018, lpp. 39.