Erasmus+ rīki - noteikumi un nosacījumi

Šeit īsumā aprakstīts, kas jāievēro Erasmus + rīku publikācijās. Lai nodrošinātu maksimālu, ilglaicīgu ieguvumu skolām un skolotājiem, kā arī lai pieturētos pie Erasmus + programmas mērķiem un standartiem, visiem publicētājiem jāievēro šeit uzskaitītie standarti.

 Šie noteikumi un nosacījumi papildina vietnes vispārējo atrunu.

Lūdzam iepazīties arī ar bieži uzdotiem jautājumiem un pamācību.

Erasmus+ rīki atruna

Katram Erasmus+ rīku lietotājam ir rūpīgi jāiepazīstas ar šo informāciju:

 • Erasmus+ rīki tiek piedāvāti kā daļa no School Education Gateway portāla, ko veidojis Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts, sadarbībā ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru.
 • Piedāvātie kursi, mobilitātes iespējas un stratēģiskās partnerības pieprasījumus piedāvā neatkarīgas organizācijas, bet Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par to saturu, nodrošināšanu un administrāciju.
 • Nevienu no piedāvājumiem Eiropas Komisija vai Nacionālās aģentūras iepriekš nav apstiprinājušas, taču publicētājiem jāievēro šeit uzskaitītie noteikumi.
 • Klātienes kursu, mobilitātes iespēju vai stratēģiskās partnerības izvēlēšanās no šīs datu bāzes negarantē, ka skolām tiks piešķirts Erasmus+ finansējums.
 • Tāpat kursiem, mobilitātes iespējai vai stratēģiskajai partnerībai nav jābūt iekļautai School Education Gateway katalogos, lai to minētu Erasmus+ pieteikumā.

Pamata noteikumi un nosacījumi

 • Erasmus+ rīku lietošana ir bezmaksas gan piedāvājumu publicētājiem, gan indivīdiem, kas meklē piedāvājumus atbilstoši saviem kritērijiem.
 • Ikviens var publicēt klātienes kursus, mobilitātes iespēju vai stratēģiskās partnerības pieprasījumu. Vienīgā tehniskā prasība piedāvājuma izveidošanai, ir autorizēšanās konts, kas saistīts ar organizāciju. Tiklīdz ir izveidots šāds lietotāja konts, lietotāji var publicēt sludinājumu jebkurā sadaļā.
 • Atsevišķu School Education Gateway un Erasmus+ rīku iespēju izmantošanai nepieciešams reģistrēties, izveidot lietotāju un kļūt par dalībnieku.
 • Tiek darīts viss iespējamais, lai vietne darbotos bez traucējumiem. Taču School Education Gateway neuzņemas nekādu atbildību vai saistības, ja vietne īslaicīgi nav pieejama tehnisku iemeslu dēļ, kurus mēs nevaram kontrolēt.
 • School Education Gateway neuzņemas arī nekādu atbildību par vērtējumiem vai komentāriem par saturu.
 • School Education Gateway patur tiesības mainīt vietni vai Erasmus+ rīkus, vai modificēt šos noteikumus jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pieļaujamās izmantošanas politika

Pirms publicē saturu Erasmus+ rīkos, uzmanīgi izlasi:

 • Publicētājs pats atbild par precīzas un saistošas informācijas nodrošināšanu savos sludinājumos, kā arī tās uzturēšanu un nepieciešamības gadījumā – atjaunināšanu.
 • Publicētājam jānodrošina, ka platformā iekļautais saturs (kurš satur faktus) ir korekts un patiesi pausts (ja satur viedokļus).
 • Platformā aizliegts publicēt jebkādus materiālus, attēlus, video vai citu saturu, ja publicētājam nav atļaujas tā lietošanai.
 • Aizliegts izlikties par citu personu vai organizāciju vai paust nepatiesu identitāti vai sniegt citu nepatiesu informāciju par sevi.
 • Aizliegts manipulēt ar sludinājumu vai kādu no tā daļām (nosaukumu, aprakstu, metadatus, datumus, kontaktinformāciju, u.c.) tā, ka jebkura no tā daļām maldina lasītāju vai apslēpj saistošu informāciju, kā arī sniedz nepatiesu vai maldinošu informāciju, lai uzlabotu meklēšanas rezultātus vai arī tiek iesniegti viltus vērtējumi vai atsauksmes.

Noteikumu un nosacījumu pārkāpumi

Pieļaujamās izmantošanas politikas neievērošana ir platformas lietošanas noteikumu un nosacījumu pārkāpums, par kuru jebkurā brīdī, bez iepriekšēja brīdinājuma var tikt piemērota kāda no šīm sankcijām:

 • Tūlītēja, īslaicīga vai pastāvīga vietnes izmantošanas tiesību pārtraukšana
 • Tūlītēja, īslaicīga vai pastāvīga jebkura lietotāja publicētā sludinājuma vai materiāla noņemšana no vietnes, ja tas tiek uzskatīts par nepareizu, nepiemērotu vai nesaistītu ar vietnes mērķiem un mērķauditoriju.
 • • Tūlītēja, īslaicīga vai pastāvīga jebkuras lietotāja atsauces, komentāra vai atbildes noņemšana no vietnes, ja tie ir aizvainojoši, izskatās pēc viltus ziņām vai dublikātiem.
 • Brīdinājuma izteikšana

Lēmums par atbilstošām sankcijām par šo noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu tiks pieņemts, pamatojoties uz pārkāpuma nopietnību vai lietotāja vēsturi šajā platformā. Lēmums par lietotāja platformas lietošanas tiesību pastāvīgu pārtraukšanu var tikt pamatots tikai tad, ja šis lietotājs jau bijis brīdināts par iepriekšējiem noteikumu un nosacījumu pārkāpumiem, tad viņa tiesības var tikt pastāvīgi atņemtas atkārtota pārkāpuma gadījumā.

Ja kāds no taviem ierakstiem ir noņemts, vai tev ir ierobežotas tiesības lietot vietni vai jebkuru no Erasmus+ rīkiem, tev ir tiesības prasīt pamatojumu lēmumam. Šādu pieprasījumu jāadresē uz support@schooleducationgateway.eu. Taču pieprasījumi, kas būs aizvainojoši, īpaši atkārtoti, nesaņems atbildi. Šādos gadījumos adresāts saņems informāciju, ka pieprasījums tika uzskatīts par aizvainojošu un atbilde netiks sniegta.

Komentārus par platformas lietošanas tiesību atņemšanu var sūtīt uz EAC-SEG@ec.europa.eu divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.


Specifiskie noteikumi un nosacījumi

Kursu katalogs

 • Kursu katalogs paredzēts, lai publicētu informāciju par kursiem, kuru atbilst personāla mobilitātes aktivitātēm, kuras atbalsta Erasmus+ finansējums (1. pamatdarbība: mobilitātes projekts skolas pedagoģiskajam personālam).
 • Lai uzzinātu vairāk par pieteikšanās termiņiem, nosacījumiem un procedūrām Erasmus+ vietnē.
 • Kursu organizētājiem jāiepazīstas ar sadaļu “Prasības klātienes kursiem, kas tiek publicētas katalogā”.
 • Ievēro, ka šobrīd tikai School Education Gateway administratori var publicēt jaunus tiešsaistes kursus kursu katalogā.

Mobilitātes iespējas

 • Datubāze paredzēta skolu mācībspēku mobilitātes iespēju piedāvājumiem, piemēram, ēnošanai, darba vērošanas periodiem vai pasniegšanai skolā vai citā organizācijā ārvalstīs.
 • Mācībspēku mobilitātes aktivitātes var saņemt finansiālu atbalstu ar Erasmus+ finansējumu, kā daļu no Eiropas attīstības plāna (skatīt 1. pamatdarbību: Mobilitātes projekts skolu pedagoģiskajam personālam).
 • Uzzini vairāk par pieteikšanās termiņiem, nosacījumiem, noteikumiem un procedūrām Erasmus+ vietnē.

Stratēģiskās partnerības

 • Datubāze ir paredzēta projektu ideju publicēšanai un sadarbības partneru meklējumu sludinājumiem, kas var kvalificēties EK finansētai stratēģiskai partnerībai skolu izglītības sektorā:
  • Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam
  • Stratēģiskās partnerības labas prakses piemēru apmaiņai
 • Uzzini vairāk par pieteikšanās termiņiem, nosacījumiem, noteikumiem un procedūrām Erasmus+ vietnē.

Prasības klātienes kursiem, kas tiek publicētas School Education Gateway kursu katalogā

Šajā dokumentā uzskaitītas prasības skolotāju apmācību kursiem Erasmus+ kontekstā. Lai nodrošinātu maksimālu un ilglaicīgu labumu skolām un skolotājiem, kā arī pieturētos pie Erasmus+ programmas mērķiem un standartiem, kursu organizētājiem ir jāievēro šīs prasības. Šīs prasības var palīdzēt arī skolām, kas meklē piemērotus kursus.

1. Programmas vadlīnijās dotās mācībspēku mobilitātes apmācību nolūkos definīcijas ievērošana.

Kursiem jābūt izstrādātiem un jānorit saskaņā ar noteikumiem un mērķiem, kas izvirzīti Erasmus+ programmas vadlīnijās 1. pamatdarbībai: Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam. Šie noteikumi iekļauj prasības par saturu, norises vietu un kursu ilgumu. Vairāk informācijas programmas vadlīnijās.

2. Eiropas Dimensijas nodrošināšana

Kursiem jānodrošina Eiropas dimensija gan saturā, gan kursa struktūrā. Eiropas dimensiju var nodrošināt dažādos veidos, piemēram, diversificējot dalībnieku profilu, veidojot dažādu kultūru grupas, kā arī atrodot kursam piemērotu norises vietu.

Skolotājiem kursu apmeklējumam jākļūst par katalizatoru Eiropas skolu prioritāšu labākai izpratnei un refleksijai, kā arī jādod stimuls šīs prioritātes ieviest visas skolas līmenī. Tāpat kursiem jānodrošina, ka skolotājiem ir iespējas satikt skolotājus (a) no citām Eiropas valstīm un (b) tādus, kas darbojas tajā pašā izglītības līmenī (sākumskola, pamatskola vai vidusskola), ar kuriem varētu turpmāk veidot kopīgus starptautiskus projektus.

Katri Eiropas līmeņa kursi vienlaicīgi ir arī potenciāls kontaktu veidošanas seminārs, kura laikā dalībnieki var uzsākt citu Eiropas projektu izveidi. Tāpēc kursu organizatoriem jānodrošina, ka to laikā tiek demonstrētas eTwinning iespējas, lai piedāvātu skolotājiem un viņu skolām iespējas veidot kontaktu tīklus, saziņu ar kolēģiem un dalību tiešsaistes kursos un sadarbības projektos. Vairāk informācijas šeit.

3. Nodrošinot skolu un skolotāju profesionālās vajadzības ar kvalitatīvi izstrādātiem kursiem

Ārvalstīs notiekošajiem kursiem ir jānodrošina jaunas iespējas katra dalībnieka skolai savā valstī, tām ir jābūt saskaņā ar Eiropas attīstības plāna vajadzībām un stratēģijām. Tāpat kursiem jābūt izstrādātiem tā, lai tas apmierinātu katra skolotāja aktuālās profesionālās attīstības vajadzības, kuras tiek identificētas ar Eiropas attīstības plānu, skolotāju aptaujām un citiem saistošiem avotiem. Kursus var vadīt pieredzējuši vadītāji, kam ir zināšanas par dažādām nacionālajām sistēmām, taču kursiem jābūt pietiekami elastīgiem, lai pielāgotos katrai dalībnieku grupai. 

Augstas kvalitātes kursus raksturo:

 • Iesaistoši un interaktīvi, veicina produktīvu dialogu starp dalībniekiem;
 • Koncentrējas uz skolotāju profesionālo kompetenču attīstīšanu;
 • Piedāvā līdzsvarotu teorijas un praktiskā pielietojuma sadalījumu;
 • Izvēlas aktivitātes, kas ir piemērotas kursu ilgumam un mērķiem;
 • Piedāvā plašu metožu klāstu, lai pasniegtu kursu saturu tā, lai dalībnieki iesaistās sesiju laikā, kā arī iedvesmojas turpmākai praksei;
 • Demonstrē fleksibilitāti kursu izpildē atbilstoši dalībnieku vajadzībām (piem., valodas, kompetenču līmenis, iepriekšēja pieredze);
 • Piedāvā dažādus līdzekļus dalībniekiem, lai veicinātu atgriezenisko saiti un kopīgotu apgūto.

Kursu katalogā piedāvāto kursu organizatoriem jāgarantē, ka kursi notiek saskaņā ar izvirzītajiem mērķiem. Organizatoriem jānodrošina arī detalizēts kursu apraksts, kā arī nepārprotams un pieejams pieteikšanās process.

Pēc kursiem skolotājiem jāsaņem sertifikāts, kurā norādīti apmeklējuma laiki, kursa saturs un mācību rezultāts. Kursu organizatoriem sertifikāts ir jāparaksta, kā arī jāveido tāds, lai tas varētu tikt izmantots skolotāja karjeras attīstībā. Kā piemērs izmantojams Europass Mobility dokuments.

4. Citi nosacījumi

Kursu organizatoriem jānodrošina, ka mācību telpas, dzīvošana un atspirdzinājumi ir augstas kvalitātes. Tāpat jānodrošina dalībnieku ar īpašām vajadzībām nepieciešamības.

5. Nodrošināt ietekmi nākotnē

Kursu organizatoriem jāpārliecinās, ka kursi nodrošina sekojošus rezultātus katram skolotājam:

 • Kontaktu tīkls: saziņa ar citiem kursu dalībniekiem un kolēģiem skolās arī pēc kursiem (piemēram, eTwinning vai citās tematiskajās sadarbības vietnēs);
 • Iegūto zināšanu un kompetenču pārcelšana uz praksi (izdošanās ir atkarīga gan no skolām, gan kursu organizatoriem);
 • Ietekme skolā, aktīvi iesaistoties Eiropas attīstības plāna skolā stratēģiskajā plānošanā.

6. Vērtējums, lai pilnveidotu kursus nākotnē

Kursos jābūt iestrādātam vērtējumam. Organizatoriem jāpārliecinās, ka tiek atbilstoši reaģēts uz vērtējumu par kursu kvalitāti.