Erasmus+ rīki - noteikumi un nosacījumi

Šeit īsumā aprakstīts, kas jāievēro Erasmus + rīku publikācijās. Lai nodrošinātu maksimālu, ilglaicīgu ieguvumu skolām un skolotājiem, kā arī lai pieturētos pie Erasmus + programmas mērķiem un standartiem, visiem publicētājiem jāievēro šeit uzskaitītie standarti.

 Šie noteikumi un nosacījumi papildina vietnes vispārējo atrunu.

Lūdzam iepazīties arī ar bieži uzdotiem jautājumiem un pamācību.

Erasmus+ rīki atruna

Katram Erasmus+ rīku lietotājam ir rūpīgi jāiepazīstas ar šo informāciju:

 • Erasmus+ rīki tiek piedāvāti kā daļa no School Education Gateway portāla, ko veidojis Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts, sadarbībā ar Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru.
 • Piedāvātie kursi, mobilitātes iespējas un stratēģiskās partnerības pieprasījumus piedāvā neatkarīgas organizācijas, bet Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par to saturu, nodrošināšanu un administrāciju.
 • Nevienu no piedāvājumiem Eiropas Komisija vai Nacionālās aģentūras iepriekš nav apstiprinājušas, taču publicētājiem jāievēro šeit uzskaitītie noteikumi.
 • Klātienes kursu, mobilitātes iespēju vai stratēģiskās partnerības izvēlēšanās no šīs datu bāzes negarantē, ka skolām tiks piešķirts Erasmus+ finansējums.
 • Tāpat kursiem, mobilitātes iespējai vai stratēģiskajai partnerībai nav jābūt iekļautai School Education Gateway katalogos, lai to minētu Erasmus+ pieteikumā.

Pamata noteikumi un nosacījumi

 • Erasmus+ rīku lietošana ir bezmaksas gan piedāvājumu publicētājiem, gan indivīdiem, kas meklē piedāvājumus atbilstoši saviem kritērijiem.
 • Ikviens var publicēt klātienes kursus, mobilitātes iespēju vai stratēģiskās partnerības pieprasījumu. Vienīgā tehniskā prasība piedāvājuma izveidošanai, ir autorizēšanās konts, kas saistīts ar organizāciju. Tiklīdz ir izveidots šāds lietotāja konts, lietotāji var publicēt sludinājumu jebkurā sadaļā.
 • Atsevišķu School Education Gateway un Erasmus+ rīku iespēju izmantošanai nepieciešams reģistrēties, izveidot lietotāju un kļūt par dalībnieku.
 • Tiek darīts viss iespējamais, lai vietne darbotos bez traucējumiem. Taču School Education Gateway neuzņemas nekādu atbildību vai saistības, ja vietne īslaicīgi nav pieejama tehnisku iemeslu dēļ, kurus mēs nevaram kontrolēt.
 • School Education Gateway neuzņemas arī nekādu atbildību par vērtējumiem vai komentāriem par saturu.
 • School Education Gateway patur tiesības mainīt vietni vai Erasmus+ rīkus, vai modificēt šos noteikumus jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pieļaujamās izmantošanas politika

Pirms publicē saturu Erasmus+ rīkos, uzmanīgi izlasi:

 • Publicētājs pats atbild par precīzas un saistošas informācijas nodrošināšanu savos sludinājumos, kā arī tās uzturēšanu un nepieciešamības gadījumā – atjaunināšanu.
 • Publicētājam jānodrošina, ka platformā iekļautais saturs (kurš satur faktus) ir korekts un patiesi pausts (ja satur viedokļus).
 • Platformā aizliegts publicēt jebkādus materiālus, attēlus, video vai citu saturu, ja publicētājam nav atļaujas tā lietošanai.
 • Aizliegts izlikties par citu personu vai organizāciju vai paust nepatiesu identitāti vai sniegt citu nepatiesu informāciju par sevi.
 • Aizliegts manipulēt ar sludinājumu vai kādu no tā daļām (nosaukumu, aprakstu, metadatus, datumus, kontaktinformāciju, u.c.) tā, ka jebkura no tā daļām maldina lasītāju vai apslēpj saistošu informāciju, kā arī sniedz nepatiesu vai maldinošu informāciju, lai uzlabotu meklēšanas rezultātus vai arī tiek iesniegti viltus vērtējumi vai atsauksmes.

Noteikumu un nosacījumu pārkāpumi

Pieļaujamās izmantošanas politikas neievērošana ir platformas lietošanas noteikumu un nosacījumu pārkāpums, par kuru jebkurā brīdī, bez iepriekšēja brīdinājuma var tikt piemērota kāda no šīm sankcijām:

 • Tūlītēja, īslaicīga vai pastāvīga vietnes izmantošanas tiesību pārtraukšana
 • Tūlītēja, īslaicīga vai pastāvīga jebkura lietotāja publicētā sludinājuma vai materiāla noņemšana no vietnes, ja tas tiek uzskatīts par nepareizu, nepiemērotu vai nesaistītu ar vietnes mērķiem un mērķauditoriju.
 • Tūlītēja, īslaicīga vai pastāvīga jebkuras lietotāja atsauces, komentāra vai atbildes noņemšana no vietnes, ja tie ir aizvainojoši, izskatās pēc viltus ziņām vai dublikātiem.
 • Brīdinājuma izteikšana

Lēmums par atbilstošām sankcijām par šo noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu tiks pieņemts, pamatojoties uz pārkāpuma nopietnību vai lietotāja vēsturi šajā platformā. Lēmums par lietotāja platformas lietošanas tiesību pastāvīgu pārtraukšanu var tikt pamatots tikai tad, ja šis lietotājs jau bijis brīdināts par iepriekšējiem noteikumu un nosacījumu pārkāpumiem, tad viņa tiesības var tikt pastāvīgi atņemtas atkārtota pārkāpuma gadījumā.

Ja kāds no taviem ierakstiem ir noņemts, vai tev ir ierobežotas tiesības lietot vietni vai jebkuru no Erasmus+ rīkiem, tev ir tiesības prasīt pamatojumu lēmumam. Šādu pieprasījumu jāadresē uz support@schooleducationgateway.eu. Taču pieprasījumi, kas būs aizvainojoši, īpaši atkārtoti, nesaņems atbildi. Šādos gadījumos adresāts saņems informāciju, ka pieprasījums tika uzskatīts par aizvainojošu un atbilde netiks sniegta.

Komentārus par platformas lietošanas tiesību atņemšanu var sūtīt uz EAC-SEG@ec.europa.eu divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.


Specifiskie noteikumi un nosacījumi

Kursu katalogs

 • Kursu katalogs paredzēts, lai publicētu informāciju par kursiem, kuru atbilst personāla mobilitātes aktivitātēm, kuras atbalsta Erasmus+ finansējums (1. pamatdarbība: mobilitātes projekts skolas pedagoģiskajam personālam).
 • Lai uzzinātu vairāk par pieteikšanās termiņiem, nosacījumiem un procedūrām Erasmus+ vietnē.
 • Kursu organizētājiem jāiepazīstas ar sadaļu “Kvalitātes standarti 1. pamatdarbības (individuālā mācību mobilitāte) kursiem”.
 • Ievēro, ka šobrīd tikai School Education Gateway administratori var publicēt jaunus tiešsaistes kursus kursu katalogā.

Mobilitātes iespējas

 • Datubāze paredzēta skolu mācībspēku mobilitātes iespēju piedāvājumiem, piemēram, ēnošanai, darba vērošanas periodiem vai pasniegšanai skolā vai citā organizācijā ārvalstīs.
 • Mācībspēku mobilitātes aktivitātes var saņemt finansiālu atbalstu ar Erasmus+ finansējumu, kā daļu no Eiropas attīstības plāna (skatīt 1. pamatdarbību: Mobilitātes projekts skolu pedagoģiskajam personālam) (skatīt zemāk).
 • Uzzini vairāk par pieteikšanās termiņiem, nosacījumiem, noteikumiem un procedūrām Erasmus+ vietnē.

Stratēģiskās partnerības

 • Datubāze ir paredzēta projektu ideju publicēšanai un sadarbības partneru meklējumu sludinājumiem, kas var kvalificēties EK finansētai stratēģiskai partnerībai skolu izglītības sektorā:
  • Stratēģiskās partnerības inovāciju atbalstam
  • Stratēģiskās partnerības labas prakses piemēru apmaiņai
 • Uzzini vairāk par pieteikšanās termiņiem, nosacījumiem, noteikumiem un procedūrām Erasmus+ vietnē.

Kvalitātes standarti 1. pamatdarbības (individuālā mācību mobilitāte) kursiem

Šajā lapā izklāstītas prasības Erasmus+ programmas skolotāju apmācības kursiem. Tās aptver: informāciju un caurskatāmību, saturu, pedagoģiju un citus jautājumus. Lai nodrošinātu maksimālu un paliekošu ieguvumu skolām un skolotājiem, ir paredzēts, ka kursu sniedzēji ievēros šīs prasības un ievēros programmas Erasmus + mērķus un standartus. Šīm prasībām būtu arī jāpalīdz skolām interesējošu kursu meklēšanā.