Vērtībizglītība: kā veicināt atvērtības kultūru skolās

Image: Getty Images

To varētu būt nosaukta citādākā vārdā vai koncentrēties uz citām tēmām, taču vērtībizglītībai ir sena vēsture Eiropas izglītībā. Lai gan Eiropas Savienība ļauj dalībvalstīm noteikt pašām savu mācību programmu, tās officiālie paziņojumi runā paši par sevi: viņi aicina skolas uzlabot “atvērtību apkārtējai pasaulei” un paust “attieksmi, kas veicina demokrātiju, pilsoniskumu, starpkultūru dialogu un personīgo izaugsmi”. Šeit aprakstītās iniciatīvas dara tieši to:

Ethika: ētikas un vērtībizglītības mācības skolās un bērnudārzos

Skolotāja rāda bērniem attēlus ar dažādiem motīviem (suns, bumba, lidmašīna, supervaronis, u.c.). Viņa skaita līdz pieci un lūdz bērnus veikli parādīt, kurs attēls viņiem patīk vislabāk. Tā kā bēru ir vairāk nekā attēlu, tad vairāki bērni rāda uz vienu. Tad skolotāja jautā: “Ja es teiktu, ka varēsiet šo attēlu ņemt mājās, kuram no jums būtu tiesības to ņemt?”

Šī vingrinājuma piemērs nāk no Mācību materiāliem un rīkiem, kas ir Ethika projekta pamatā. Tam ir plaša auditorija no pirmsskolas (kā piemērā) līdz agrīniem pusaudžu gadiem (ar slaveno Heinsa dilemmu). Šie resursi jau iezīmē Ethika projekta mērķi: dot skolotājiem nepieciešamās kompetences, lai klasē mācītu vērtības. Organizatori ir pārliecināti, ka sabiedrības problēmas pēc būtības ir ētikas problēmas, kuras var risināt ar ētisku izglītību.

Projekta intelektuālie produkti ir arī Rokasgrāmata skolotājiem un pedagogiem, Jaunāko sasniegumu un vajadzību analīze (abi dokumenti tulkoti sešās valodās), vairāki Mācību plānu piedāvājumi, Politikas dokuments un citi.

Ethika bija 3 gadu Erasmus+ projekts, kuru izstrādāja sešas valstis un kurš noslēdzās 2017. gadā.

eTwinning koks: Eiropas vērtību iepazīšana digitālajos stāstos

Dalībnieki no visas Eiropas uzteica eTwinning koka vienojošo ietekmi. “Daudzās partnerskolās ir imigrantu bērni vai līdzīgi stāsti pašu dzimtā” – skolotāja no Madeiras salām uzskata, ka tas stiprina solidaritāti. Kāds cits skolotājs no Somijas izcēla projekta dalībvalstis ģeogrāfijas nodarbību laikā, lai “skolēniem veidotu personisku nozīmi’.

Projektā izmantoja kopīgi veidota stāsta metodi, lai izpētītu Eiropas vērtības un identitāti. Centrālais uzdevums bija kopīgi izveidot eTwinning koka grāmatu. Vispirms visu iesaistīto skolu skolēni sameklēja kādu savam reģionam īpašu koku. Tad rakstīja par to stāstus un tos ilustrēja. Vislabākie tika iekļauti eTwinning koka grāmatā, kas kalpo arī kā ceļojumu grāmata, jo vijas cauri visam kontinentam.

Citi nozīmīgi projekta posmi bija koku stādīšanas kampaņa (iestādīti 100 koki 31 valstī), starpvalstu darbnīcas ar Skype un ķēdes stāsts.

eTwinning koks notika no 2015. līdz 2017. gadam, iesaistot pamatskolas no 29 valstīm. Tas saņēma 23 nacionālos un arī Eiropas kvalitātes sertifikātu.

Vai uz Zemes ir robežas? Migrācija un cilvēktiesības

Jau vecs esmu es
Atdod manas bērnības zvaigžņu kartes
Lai kopā ar bezdelīgām
Varu plānot ceļu
Uz tavu gaidošo ligzdu.

eTwinning projektā Vai uz Zemes ir robežas? var sastapties ar plašu literatūras klāstu. Ne tikai Mahmuds Darvišs, bet arī Homērs, Vergīlis, Ugo Foskolo un Jorgs Seferis runā par migrāciju un attālumu. Ar latīņu valodas un dzimtās valodas literatūras skolotāju palīdzību skolēni analizēja šos darbus, saprotot, ka bēgļu problēmas nav mainījušās kopš senseniem laikiem. Kāds skolēns raksta: „Mēs redzam kā Nausikaja domā par Odiseju. Viņa saka, ka Odisejs cēlies no Zeva. Tas nozīmē, ka mēs esam vienlīdzīgi, jo visi esam cilvēki.”

Skolēni skatījās un lasīja ziņas un apguva visu no Vidējo Austrumu vēstures līdz Kanta ētikai. Viņi iejutās bēgļu ādā ar tādiem jautājumiem kā „Ko bēgļi ņem līdzi dodoties prom?” un klausīja īsta imigranta no Mali liecību:

Viņu darbs apkopots e-žurnālā.

Projekts “Vai uz Zemes ir robežas?” notika no 2015. līdz 2016. gadam, iesaistot vidusskolēnus no piecām valstīm, un saņēma Eiropas kvalitātes un vairākus nacionālos kvalitātes sertifikātus.

Lai uzzinātu vairāk par esošajiem un notikušajiem ES finansētajiem projektiem skolu izglītībā, ieskaties Erasmus+ projektu rezultātu platformā.