Kustēties un aizkustināt: Eiropas projekti atver jaunus apvāršņus

Image: Louis Francia / Unsplash.com

Prātam vajadzīga kustība tāpat kā telpai nepieciešama ventilēšana: bez svaigiem stimuliem idejas un uzskati var sastāvēties. Tāpēc Eiropas Komisija līdz 2020. gadam cenšas nodrošināt iespēju mobilitātei gandrīz 500’000 skolēniem. Tā pārvērtē arī politikas nostādnes skolotājiem, jo šobrīd tikai viens no četriem bijis ārvalstīs profesionālos nolūkos. Protams, ne vienmēr pamudinājumam jānāk no augšas, piemēram, šie trīs Erasmus+ projekti ir jā svaiga dvesma mācību mobilitātē.

Vērtības izglītībā: Tīņi rīkojas!

Cieņa, brīvība, vienlīdzība, līdztiesība, pilsonība un taisnīgums: šie ir galvenie Pamattiesību hartas principi, kas ir VETA (Vērtības izglītībā: Tīņi rīkojas!) pamatā. Konkrētāk runājot, projekta nolūks bija:

  • Veicināt izpratni par vērtībām un tiesībām starp tīņiem, lai sagatavotu viņus aktīvam pilsoniskumam
  • Lietot svešvalodas kā instrumentu ideju izteikšanai (īpaši angļu valodu kā universālo valodu)
  • Veicināt vizuālo lietotprasmi

Skolēnu galvenās aktivitātes bija skatīties, rakstīt subtitrus un apspriest īsfilmas, bet galvenais radīt īsfilmas, dokumentālās filmas vai publiskos paziņojumus (PP) vietējā vai starptautiskā līmenī. Visi audiovizuālie materiāli bija saistīti ar vērtībām, kurus sadalīja 12 galvenajos tematos, piemēram, var aplūkot šo skolēna veidoto PP par drošību internetā:

Vai šo par dzimumu līdztiesību:

Visi video ir pieejami projekta mājas lapā. Labākie tika apkopoti VETA DVD, kuriem pievienots skolotāja ceļvedis, lai tos varētu izmantot kā ilgtspējīgus brīvpieejas resursus. Projektā piedalījās apmēram 250 skolēnu vecumā no 15-18 gadiem un 25 skolotāji.

VETA darbojās no 2014. – 2016. gadam, iesaistot astoņas Eiropas valstis: Bulgāriju, Somiju, Vāciju, Lietuvu, Norvēģiju, Portugāli, Spāniju (kas bija projekta koordinatorvalsts) un Zviedriju. Tas tika atzīts par labas prakses piemēru.

Parādi un pastāsti

Projekta Parādi un pastāsti sākums Pirmā Pasaules kara 100. gadadienā nav nejaušība – tas bija izstrādāts īpaši, lai veicinātu konfliktu risināšanu un mieru pasaulē. Lai to panāktu, tika izveidota daudzveidīga skolēnu grupa vecumā 10-12 gadiem. Skolēni atšķīrās ne tikai ar valodu un kultūru, bet arī pēc viņu fiziskajām un uztveres spējām.

Tas, kas varēja kļūt par kavēkli, izrādījās dāvana, jo skolēniem izdevās kopīgi radīt izcilus rezultātus. Viņi radīja dzeju un mākslu ar pacifistisku vēstījumu un izstādīja vai deklamēja to netradicionālās vietās. Dzejoļi apkopoti antoloģijā trīs valodās, bet mākslas darbiem ir savs katalogs. Bērni un personāls uzzināja vairāk arī par savas vietējās kopienas vēsturi un apmeklēja darbnīcas par dažādām kultūrām, valodām un tradīcijām. Savu mobilitātes aktivitāšu laikā viņi apmeklēja saistītas vietas, lai labāk saprastu konflikta sekas.

Trenches

Projekts notika no 2014. – 2016. gadam, tajā iesaistījās trīs valstis: Lielbritānija (projekta koordinatore), Beļģija un Polija. Arī šis tiek uzskatīts par labas prakses piemēru.

Eiropas pilsonības veidošana ar mediju izglītību

Projekts Construyendo Ciudadanía Europea a Través de la Educación Mediática, kas radās Eiropa 2020 stratēģijas ietvaros, noritēja spāņu valodā. Lai palīdzētu skolēniem sasniegt absolvēšanas un nodarbinātības mērķus, tā fokuss bija trijās dimensijās, kas ir svarīgas šodienas skolēniem: digitālā izglītība, demokrātiskā izglītība un valodu apguve. Tie bija ļoti aktuāli temati iesaistītajām skolām, jo lielākoties viņu mācību programmās nebija iekļauta IKT izmantošana vai citas inovatīvas pedagoģijas metodes, un viņu skolēni demonstrēja motivācijas un iejūtības trūkumu, kā arī kultūras izpratnes trūkumu.

Galvenais rezultāts bija īsfilmu sērija, kurās skolēni izteica savus viedokļus. Kopīgojot filmas ar citiem eiropiešiem un noskatoties viņu filmas, bērni varēja paplašināt savas zināšanas un pārvarēt aizspriedumus. Šos video veidoja partnervalstīs, dažus no tiem arī starptautisku tikšanos laikā, tie tika publicēti projekta TwinSpace. Kopumā 180 skolēni piedalījās iniciatīvā: 90 skolēni vecumā no 14 līdz 17 gadiem un 90 skolotājiem.

Projekts ilga divus gadus no 2014. līdz 2016. un tajā piedalījās sešas valstis: Bulgārija, Ungārija, Norvēģija, Polija, Rumānija un Spānija (projekta koordinators). Arī šis ir atzīts par labas prakses piemēru.

Lai uzzinātu vairāk par esošajiem un notikušajiem ES finansētajiem projektiem skolu izglītībā, ieskaties Erasmus+ projektu rezultātu platformā.