Vienā klasē divas vai vairāk valodas un trīs Eiropas valodas sertifikāti!

Image: Rachel / Unsplash.com

„Lasītprasme” ir noteikta kā viena no Eiropas Savienības pamatkompetencēm, taču arī „multilingvālisms” ir pamatkompetence. To var novērot daudzās mūsdienu mācībstundās: vidēji katrs desmitais skolēns mācās valodā, kas nav viņa dzimtā. Iepazīsties ar projektiem, kas šogad ieguva Eiropas valodas sertifikātu, un uzzini, kā skolēni šādā vidē ne tikai izdzīvo, bet patiesībā uzplaukst!

Skolēni Maltā ir „Laimīgi kopā”

Kad 1956. gadā pie Maria Regina koledžas tika dibināta Sv. Paula Līča pamatskola, tā bija paredzēta mazam zvejnieku ciematam un tā apkārtnei. Šodien skola apmierina izglītības vajadzības bērniem no Bugibas, Kvavras un Sv. Paula Līča, kuri piedzīvojuši ievērojamu iedzīvotāju pieaugumu.

Šobrīd skolā mācās 1100 skolēnu, kurus atbalsta 170 darbinieki. Taču Malta pievilina arvien vairāk ārvalstnieku, tāpēc gandrīz trīs ceturtdaļas Sv. Paula Līča pamatskolas skolēnu nav maltieši. Patiesībā skolā mācās 55 dažādu nacionalitāšu skolēni, galvenokārt no Eiropas un Ziemeļāfrikas.

Tā kā šo skolēnu maltiešu valodas zināšanu līmenis ir ļoti atšķirīgs, skolai ir jāspēj palīdzēt visiem – gan tiem, kas vispār neprot maltiešu valodu, gan tiem, kam ir vidēja līmeņa zināšanas, gan jāceļ valodas prasmju līmenis tiem, kas to prot labi. Tas tiek nodrošināts Maltas Nacionālās lasītprasmes stratēģijas aizgādībā, kas sapludina lasītprasmes veicināšanas programmas ar tādām nacionālajām iniciatīvām kā „lasīšanas draugi”.

St. Paul's Bay Primary School library donation

Sv. Paula Līča pamatskola šogad Maltā pieteicās un ieguva Eiropas valodas sertifikātu ar projektu „Laimīgi kopā”. Patiesībā šis projekts ir bez beigu termiņa, jo to veido skolas nepārtrauktie centieni dzīvot ar šādu pārliecību un pieņemt tās skolēnu daudzveidību.

“Bilingue? Natuurlijk!” Beļģija paplašinās

Oficiāli Brisele ir bilingvāla pilsēta, taču realitātē tikai 20% tās iedzīvotāju runā gan franču, gan holandiešu valodās, un šī proporcija turpina samazināties. Līdz ar to skaudri trūkst skolotāju, kas vienlīdz labi prot abas valodas. Lai to risinātu Francisco Ferrer koledža un Briseles Erasmushogeschool piedāvā bilingvālu bakalaura grādu topošajiem pamatskolu skolotājiem.

Kā tas darbojas? Franciski runājušie Francisco Ferrer skolēni stiprina savas holandiešu valodas zināšanas, piedaloties komunikācijas kursos, aktivitātēs, apmaiņās un praksē Erasmushogeschool, savukārt Erasmushogeschool skolēni pilnveido savas franču valodas prasmes to pašu darot Francisco Ferrer skolā. Tādējādi jaunie skolotāji uzlabo savas nodarbinātības iespējas, piedzīvo imersijas skolu, kā arī paplašina savus kultūras un lingvistiskos apvāršņus. Šāds iznākums ir īpaši nepieciešams Briselē, kur dažādās valodās runājošās kopienas eksistē līdzās, taču pastāv bažas, ka tās nav pilnībā integrējušās.

Šo un citu iemeslu dēļ šī iniciatīva šogad saņēma Eiropas valodas sertifikātu Beļģijas Valonijas reģionā.

Eiropas valstis savieno multikulturālo daudzveidību

Lai integrētu imigrantu skolēnus viņi vispirms ir jāiekļauj. Projekts Bridging the multicultural diversities in education fokusējās uz iekļaušanas dažādiem aspektiem:

  • starpkultūru izglītības iekļaušanu pirmsskolas un skolu mācību plānā
  • tādu rotaļu istabu un klases telpu izstrāde, kas atbalsta daudzveidību un individualizētas mācības
  • bērnu un vecāku ikdienas dzīves uzlabošanu ar iekļaušanas procesiem
  • skolotāju kompetenču paplašināšana.

Projektā tika izstrādāti arī vairāki skolotāju ceļveži par multikulturālismu, vecākiem un svarīgām kompetencēm, kā arī četri bukleti, kuros apkopotas idejas un aktivitātes multikulturālām klasēm.

Piemēram, dalībnieki no Zviedrijas izmantoja tulku, lai skolēnu-imigrantu kārtīgi iepazīstinātu ar klasi, kā arī pastāstītu kādus faktus par viņu dzimteni. Īslandes dalībnieki iepazīstināja ar komunikācijas grāmatu konceptu, kurā bija ietvertas aktivitāšu fotogrāfijas, kas pa dienu notika skolā, ar īsu aprakstu īslandiešu valodā, kuru vecāki varēja papildināt ar tekstu savā valodā.

Šis projekts ir Erasmus+ stratēģiskā partnerība, kas norisinājās no 2016. gada līdz 2018. Tajā iesaistījās izglītības organizācijas no piecām valstīm – trīs bērnudārzi Horvātijā, Zviedrijā un Slovēnijā, kā arī divas pamatskolas Īslandē un Grieķijā. Tas šogad Horvātijā saņēma Eiropas valodas sertifikātu.

Lai uzzinātu par notiekošajiem un bijušajiem ES finansētajiem projektiem skolu izglītībā, ieskaties Erasmus+ projektu rezultātu platformā.