Skolotāji un pētnieki: te abi satiksies!

Image: Joanna Kosinska / Unsplash.com

Universitātes nav vienīgās pētījumu veicējas. Arī skolotāji var veikt pētījumus savās ikdienas aktivitātēs, izmantojot pārmaiņu ciklisko stratēģiju, datu apkopošanu un pārdomas. To sauc par darbības pētījumu un tas ir lielisks veids, kā ar kolēģiem ietekmēt pierādījumos balstītu skolas attīstību. Aplūko šos trīs piemērus un padomā, vai vari kaut ko izmantot!

Darbības pētījumu kopienas valodu skolotājiem

Kaut ko uzsākt nekad nav viegli, un iesācēji darbības pētījumos var šaubīties, īpaši, ja viņiem nav atbalsta programma vai grupa. To zinot, Eiropas Moderno valodu centrs izveidoja darbības pētījumu kopienu valodu skolotājiem, lai atbalstītu viņu mēģinājumus ielauzties šajā procesā.

Pirmā pietura valodu skolotājiem, kurus interesē darbības pētījumos ir ARC-Spirāle – ciklisks vairāku soļu atspoguļojums ar atsauci uz teorētiskiem un praktiskiem dokumentiem, kam jāseko. Tiem sekojot, skolotāji saņem pieeju kopienas resursiem un aktivitātēm, ieskaitot arī kontrolsarakstu darbības pētījumiem, sagatavi 2-3 dienu darbnīcai par darbības pētījumiem un dialogu lapu, ko var izmantot darbnīcās un citās aktivitātēs. Kopienā arī aprakstīti veiksmes stāsti un ierakstīts vebinārs, lai redzētu, kā citi realizē darbības pētījumus.

Šo projektu organizēja Eiropas Moderno valodu centrs (Eiropas Padomes apakšnodaļa) 2016.-2019. gados realizētās programmas “Valodas mācību sirdī” ietvaros.

Darbības pētījumi eksakto zinātņu mācību inovācijām

Darbības pētījumi rāda lielas iespējas eksakto zinātņu izglītībā un nepārtrauktā profesionālajā attīstībā, kā arī nodarbību inovācijās. To saprotot projekts “Darbības pētījumi eksakto zinātņu mācību inovācijām” (ARTIST) tiecās iepazīstināt vairāk eksakto zinātņu pedagoģijas pētnieku un skolotāju ar darbības pētījumu filozofiju un ietekmēt mācību programmas reformu augstākajā izglītībā.

Action Research to Innovate Science Teaching (ARTIST)

ARTIST atzīst pieeju, kas ir pavadoša, iesaistoša, bet uz skolotāju vērsta interpretācija par darbības pētījumiem, kuros skolotāju inovācijas atbalsta un virza augstākās izglītības iestādes. Viens no galvenajiem projekta rezultātiem ir ARTIST Ceļvedis (pieejams sešās valodās), kas palīdz vidusskolas un augstskolas eksakto zinātņu pasniedzējiem apgūt darbības pētniecību. Vēl viens ir zinātniskais, starptautiskais žurnāls ARISE, kam šobrīd iznākuši divi sējumi, kas bez maksas pieejami skolotājiem un pedagoģijas pasniedzējiem. Lai uzlabotu jauniešu karjeras iespējas STEM jomā, ARTIST izveidoja arī tīklu starp augstskolām, skolām un rūpniecību.

Projekta pirmie ieviesumi jau ir parādījuši pārmaiņas pedagoģiskās izglītības praksē un šie centieni turpinās arī ARTIST centros un tīklā.

ARTIST bija Erasmus+ Augstākās izglītības kapacitātes veidošanas (CBHE) aktivitāte. Tā norisinājās no 2016. līdz 2019. gadam, tajā iesaistījās desmit partneri no septiņām valstīm Eiropā un Āzijā (Austrijā, Vācijā, Gruzijā, Īrijā, Izraēlā, Filipīnās un Turcijā).

Eiropas Doktorantūra pedagoģiskajā izglītībā

Eiropas Doktorantūra pedagoģiskajā izglītībā (EDiTE) ir balstīta pieņēmumā, ka izglītības pētījumi un prakse ir cieši savīta, kāpēc tā tēma ir skolotāju apmācības pārmaiņas labākām skolēnu mācībā augošās Eiropas kontekstā. EDiTE projekta nolūks bija izveidot vadošo tīklu Eiropā inovācijām pedagoģiskajā izglītībā, kas domātas akadēmiķiem, skolotājiem un politikas veidotājiem.

Projektā 15 agrīnās fāzes pētnieki no vienpadsmit valstīm strādāja piecās partneruniversitātēs, kurās viņi cieši sadarbojās ar darba vadītājiem un uzsāka individuālus pētījumu projektus EDiTE PhD mācību programmā. Viņu rezultāti tika prezentēti nacionālās un starptautiskās konferencēs un kopīgi publicēti zinātniskos žurnālos. Sadarbība bija EDiTE galvenais princips gan uzņemošajās institūcijās, gan starp tām. To var arī redzēt vienā no projekta rezultātiem Zināšanu vadības portālā, kas izceļ projekta esošās sinerģijas un iedrošina nākotnē veidot vēl.

EDiTE bija Eiropas Savienības Horizon 2020 projekts, kas norisinājās četrus gadus (2015-2019), kopumā iesaistot 13 valstis (Austriju, Butānu, Čehiju, Ekvadoru, Vāciju, Grieķiju, Ungāriju, Nepālu, Poliju, Portugāli, Serbiju, Sīriju un ASV).

Lai uzzinātu par notiekošajiem un bijušajiem ES finansētajiem projektiem skolu izglītībā, ieskaties Erasmus+ projektu rezultātu platformā.