Skolu darbības atsākšana: jaunas iespējas skolām sadarbībai ar citām ieinteresētajām personām

Attēls: Gerd Altmann / pixabay.com

Skolu partnerība ar citiem dienestiem un ieinteresēto personu grupām ir samērā bieži apspriests koncepts. Skolu darbības atsākšana var būt iespēja izpētīt jaunus sadarbības veidus skolu kopienas paplašināšanai. Šomēnes mēs piedāvājam trīs mācīšanās kopienu piemērus.

Kausējamais katls – Tulūzas gadījums

Tulūzas pilsētā ir viens no augstākajiem demogrāfiskā pieauguma rādītājiem Francijā. 4,4% tās iedzīvotāju ir jaunāki par trīs gadiem un ik dienas to skaitu papildina vidēji 18 jaundzimušo. Pilsētas pirmsskolas izglītības departaments atbalstīja projektu “Kausējamais katls”. Projektu vadīja NVO Unis-Cités, kuras fokuss ir bēgļu un imigrantu integrācija. Projekts piemeklē franciski runājošus jauniešus citiem, kuri nerunā franciski, lai attīstītu valodu un starppersoniskās prasmes. Šajās aktivitātēs palīdz profesionāli sociālie darbinieki. Turklāt nabadzīgos apgabalos dzīvojošajiem imigrantiem un romu tautības cilvēkiem tiek organizēti izpratnes veicināšanas pasākumi tādos jautājumos kā veselības aprūpe vai izglītība.

Programmas paplašināšanu veicināja Eiropas projekts “VALUES”, atbalstot “Kausējamā katla” un pilsētas sadarbību. Turpmākie pasākumi ietver pirmsskolas atbalsta izveidi, lai palīdzētu ieceļojušajām ģimenēm, kā arī veidotu ceļojošo bērnu un ģimeņu tikšanās vietu.

Atbalsts ģimenēm – Madrides gadījums

COVID-19 pandēmija plaši skāra Madridi. Ienākumi samazinājās vismaz trešdaļai mājsaimniecību, no kurām lielākajā daļā bērnus aprūpē tikai viens no vecākiem. Tomēr pilsētas dome reaģēja ar pasākumiem, kuru mērķis bija saglabāt pamatpakalpojumus un sniegt palīdzību tām ģimenēm, kuras visvairāk skāra veselības un ekonomiskā krīze.

Atbalsta programmā ietilpa veselīgas maltītes, kas tika piegādātas uz mājām, kā arī priekšapmaksas karte pārtikas iegādei - ģimenes karte. Pašvaldības arī nodrošināja vadlīnijas, par to kā dzīvot izolācijā ar bērniem atbilstoši viņu vecumam un ģimenes stāvoklim. Pašvaldību bērnudārzos tika izveidoti resursi un videokonferences interaktīvam darbam ar bērniem, bet Bērnu un jauniešu komisijas tīmekļa vietne piedāvāja priekšlikumus atpūtai, atbalstam un aktuāliem jaunumiem par pandēmiju. Turklāt, reaģējot uz pašizolēšanās pasākumiem, kustības ierobežojumiem, kā arī fizisko un emocionālo distancēšanos no skolām, no 2021. gada jūnija pilsēta un tās jauniešu centri sniegs psihologu pakalpojumus. Ar pilnu plānu var iepazīties šeit.

Projekts SpeelPath4Teachers

The SpeelPath4Teachers project

“Interaktīvie runas un valodas patoloģiju rīki pirmsskolas izglītības skolotājiem” ir projekts, ko finansē Erasmus+, un kurā ir iesaistītas skolas, uzņēmumi, universitātes un NVO. Tas risina divas būtiskas vajadzības: nepieciešamību pēc kvalitatīvas izglītības un nepieciešamību pēc instrumentiem, ar kuriem savlaicīgi var atpazīt runas un valodas patoloģijas bērniem.

Speelpath4teachers izveidoja tiešsaistes rīku, ar kuru skolotāji var atklāt runas un valodas patoloģiju bērnudārzos un sākumskolās, kas ir pielāgota dažādu valodu specifikai. Lai nodrošinātu vienkāršu pieeju skolotājiem, vecākiem un aprūpētājiem, rīku var lejupielādēt bez maksas.

NVO, skolotāji un citi interesenti projekta rezultātus jau izmanto savā ikdienas darbā. Ar tiem var iepazīties šeit:

Plašāku informāciju par projektu var skatīt tā vietnē.

  1. Bērnu runas un valodas terapijas izglītības pārskats
  2. Kritēriji runas un valodas terapijas izglītībai
  3. Tiešsaistes rīki runas un valodas terapijai
  4. Resursu kopums skolotājiem izglītības sākumposmā

Plašāku informāciju par projektu skatīt tā vietnē.