Neformālās izglītības novērtēšana

Attēls: mochilazocultural / Pixabay.com

Neformālā izglītība attiecas uz mācībām, kas notiek ārpus obligātā mācību programmu mācīšanas un mācīšanās laika. Tas var notikt skolā kā pulciņi un neformālā izglītībā, piemēram, sporta komandās. Tā kā neformālās izglītības mērķi ir plaši un daudzveidīgi, ir pieejams plašs neformālās izglītības pasākumu klāsts. Šajā rakstā izklāstītas trīs sekmīgas Eiropas neformālās izglītības iniciatīvas.

Neformālas aktivitātes iekļaujošām studentu grupām

children involved in non-formal activities at school

Neformālas aktivitātes iekļaujošām studentu grupām – “Non4mal 4 All” – bija Erasmus+ finansēts projekts, kurā piedalījās sešas valstis (Igaunija, Ungārija, Norvēģija, Portugāle, Rumānija un Turcija) no 2016. līdz 2018. gadam. Šajā projektā tika risināts jautājums par skolēnu ar invaliditāti iekļaušanu vispārizglītojošajās skolās. Bieži vien šo skolēnu līdzdalība skolā bija tikai ar viņu fiziskā klātbūtne skolā, un viņi lielākoties bija izslēgti no skolas sabiedriskās dzīves. Projekts “Non4mal 4 All” skolotājiem iemācīja izmantot pielāgotas spēles, neformālas un ārpusklases aktivitātes, lai, neraugoties uz individuālām īpašām vajadzībām, iesaistītu visus skolēnus klases pasākumos. Tādējādi projekta mērķis bija apkarot nesekmību un priekšlaicīgu mācību pamešanu un uzlabot skolotāju spēju vadīt daudzveidīgu skolēnu grupu.

Projekta mērķi bija šādi:

  • izveidot kursu skolotājiem neformālu pasākumu izmantošanai dažādām studentu grupām;
  • apmācīt vismaz 25 skolotājus no katras partnervalsts neformālu pasākumu un iekļaujošu spēļu izmantošanā un sadarbībai ar NVO, lai atbalstītu iekļaujošu vidi skolās, liekot 60 skolotājiem piedalīties personāla apmācības pasākumos, un
  • izveidot labas prakses ceļvedi, lai iedvesmotu citus īstenot šo stratēģiju.

Vairāk par projekta rezultātiem un tā ievērojamo ietekmi var uzzināt mājas lapā.  

Jaunatnes darba e-mācību partnerība

Jaunatnes darba e-mācību partnerība (YWeLP) bija Erasmus+ finansēts projekts starp piecām valstīm (Austrālija, Igaunija, Somija, Īrija un Ziemeļīrija), kas norisinājās no 2017. līdz 2019. gadam. Projektu koordinēja Īrijas Majnūta Universitāte, ar partneriem Humaka Tehniskā universitātē Somijā, Tallinas Universitāte Igaunijā, Ulstera Universitāte Ziemeļīrijā un Austrālijas Viktorijas Universitāte. Katra no partneruniversitātēm savā valstī nodrošina profesionālo jaunatnes darba izglītību un apmācību.

YWeLP pamatideja bija tāda, ka jaunatnes darba organizācijas un universitātes, kas nodarbojas ar jaunatnes darba izglītību, var viena otru atbalstīt, sadarboties un mācīties viena no otras, lai veicinātu un uzturētu kvalitatīvu jaunatnes darbu jauniešu labā. YWeLP galaprodukts bija tīmekļa vietne ar nosaukumu Youthworkandyou.org, kas veicina kvalitatīvu darbu jaunatnes jomā, nodrošinot jaunatnes darbiniekiem (brīvprātīgajiem, darbiniekiem vai studentiem) piekļuvi e-mācību materiāliem, lai veicinātu viņu spēju efektīvi sadarboties ar jauniešiem.

Pozitīvas attiecības atver plašas iespējas jauniem attīstības veidiem

group photo of Positive Relationships Open Tangible Opportunities for New Developments project

Pozitīvas attiecības atver plašas iespējas jauniem attīstības veidiem arī bija Erasmus+ finansēts projekts, kas Igaunijā norisinājās no 2016. līdz 2018. gadam. Mērķa grupa galvenokārt bija jaunieši vecumā no 14 līdz 30 gadiem. Tomēr brīvprātīgie projekti bija un joprojām ir pieejami visu vecumu cilvēkiem. Īpaši tika ņemti vērā jaunieši ar kustību traucējumiem. Projekta mērķis bija izveidot dialogu starp jaunatnes, privāto un valsts sektoru, īpašu uzmanību pievēršot Eiropai un Meksikai/Centrālamerikai. Dažas no projekta prioritātēm bija šādas:

  • neformālās izglītības atpazīšana kā svarīgs elements jauniešu profesionālajā ceļā,
  • jauniešu spēju uzlabošana, iesaistoties neformālās izglītības pasākumos, un
  • neformālās izglītības atzīšana no formālo izglītības iestāžu, tirgus dalībnieku un valsts iestāžu puses.

Mērķi tika sasniegti, īstenojot jauniešu apmācību, ēnošanu darbavietās un jauniešu konferences, kā arī sagatavojot rokasgrāmatu par formālā un neformālā mijiedarbību. Vairāk informācijas var atrast mājas lapā.

Lai iepazītu šobrīd notiekošos un noslēgušos ES finansētos projektus skolu izglītības jomā, lūdzu, skatiet Erasmus+ projektu rezultātu platformu.