Radošuma veicināšana ar projektos balstītu mācīšanās pieeju

Image: Pxfuel.com

Pat pēc vairākiem gadiem pedagoģisku un psiholoģisku pētījumu, skolēnus joprojām lūdz apgūt tajā dienā apgūto, visiem mācīties vienā tempā un izmantot vienu pieeju. No otras puses projektos balstītas mācības (PBM) aktīvi iesaista skolēnus ilglaicīgā nozīmīgu reālās dzīves problēmu iepazīšanā, pārbaudot savas idejas. Šajā rakstā iepazīstinām ar trim sekmīgām PBM iniciatīvām.

Radošums ikdienā

Radošums ikdienā ir Somijas Jivaskilas Universitātes organizēta tiešsaistes un klātienes pedagogu mācību iniciatīva. Šī projekta mērķis ir vairot Eiropas (Ungārijas, Itālijas, Rumānijas un Nīderlandes) skolu ikdienas prakses radošumu un novatorismu. Iniciatīva:

  • nodrošina skolotājus ar resursiem un apmācībām, kas veicina skolēnu radošumu,
  • iesaista skolotājus un viņu skolēnus inovatīvu aktivitāšu demonstrēšanā un veicināšanā skolās,
  • identificē un iedrošina radošumu veicinošas pieejas un iniciatīvas, fokusējoties uz inovatīvu ikdienas vidi skolā un stundās,
  • rada iespējas skolotājiem un skolēniem attīstīt iztēli un izvērtēt savas pedagoģiskās un mācīšanās stratēģijas.

Everyday Creativity

Projekta “Radošums ikdienā” rezultāti ir:

Projekta divu gadu laikā tajā nepastarpināti iesaistījās 20 skolotāji, bet 200 skolotāji piedalījās valsts mēroga skolotāju apmācību darbnīcās. Šī materiāla ieviešana praksē un radošumu veicinošu metožu un rīku iekļaušana ikdienā mainīs mācības aptuveni 4000 skolēniem vecumā no 6-15. Mērķis ir izmantot “Somijas modeli” arvien vairāk skolās, iepazīstinot ar to pēc iespējas vairāk skolotāju un izglītības darbinieku visā Eiropā.

Vēlēšanās

Vēlēšanās projekta dalībnieki saskaras ar sarežģītiem izaicinājumiem izglītībā, to starpā ir skolēni, kas pakļauti atstumšanas riskam. Viņu situācijā ir divas aktuālas vajadzības - nodrošināt skolēnus ar nepieciešamajām prasmēm, lai viņi gūtu panākumus profesionālajā karjerā, kā arī tolerantākas un iekļaujošākas sabiedrības veidošana. Šī projekta galveni uzdevumi ir:

  • vairot izpratni par to, cik svarīga ir sociālā iekļaušana jauniešu vidū,
  • palīdzēt skolēniem iegūt dažādas prasmes ar PBM pieeju,
  • atbalstīt personāla profesionālo un personīgo pilnveidošanos, lai uzlabotu viņu mācību metodes, īpaši prasmes iekļaut dažādas marginālās grupas, piemēram, skolēnus imigrantus un skolēnus ar īpašām mācību vajadzībām.

Wish Project

Praksē skolēni uzņemas izpētīt savās valstīs, kāda ir situācija ar sociālo atstumtību, pēc tam domāt, diskutēt un izlemt, kādas aktivitātes vajadzētu izstrādāt. Pēc tam viņi izstrādā budžetu un ieviešanas grafiku. Kad ir izstrādāti kritēriji projekta vērtēšanai, viņiem tas jāievieš partnerskolās. Pēc tam skolēni dalās ar projekta rezultātiem bukletos, a rokasgrāmatās vai digitālos žurnālos.

Radošā skola

Ar bezdarba līmeņa pieaugumu un iespēju trūkumu ES, projekts Radošā skola mēģina uzlabot pilsoņu prasmes, koncentrējoties uz radošumu un kritisko domāšanu. Attīstot augstāka līmeņa domāšanas prasmes, jauniešiem būs vairāk iespēju atrast risinājumus sociālām, emocionālām un ekonomiskām problēmām, gan personīgā dzīvē, gan plašākā pasaules kontekstā. Galvenie ieguvēji no šī projekta būs pamatskolu un vidusskolu skolotāji, kas uzzinās, kā izmantot pedagoģiskās stratēģijas radošumam un kritiskai domāšanai.

Projekts “Radošā skola” attīsta mācīšanās modeļus bērniem un skolotājiem, kā arī veicina pašvadītas mācības un kritiskās un vizuālās domāšanas iemaņas. Šādām vajadzībām projekts izmanto partnerorganizāciju sagādāto kultūras mantojuma saturu. Projekts izzina digitālās kultūras mantojuma un iesaistīšanos jaunrades telpu modeļos mobilizāciju kā rīkus neparastām un aizraujošām mācību iespējām. Šeit jaunrades telpas ir domātas kā sabiedrības vadītas darba telpas, kurās var tikties, socializēties un sadarboties cilvēki, kam ir kopīgas intereses tehnoloģijās, zinātnēs, kultūras vai mākslas mantojumā.

Lai iepazītu citus aktuālus un noslēgušos ES finansētus skolu izglītības projektus, ieskaties Erasmus+ projektu rezultātu platformā.