Profesionālā attīstība jauniem skolotājiem: mirdzi neizdegot!

Image: Rawpixel / Shutterstock.com

Vai sabiedrības nākotnei ir būtiskāka vēl kāda profesija par pasniegšanu? Un tomēr jaunajiem skolotājiem ir liels risks pamest darbu priekšlaicīgi, īpašas raizes sagādājot pārslodze un nedisciplinēti skolēni. Piedāvājam vairākas metodes, kā skolotāji var izstrādāt atbalsta sistēmu, izmantojot kolēģu zināšanas un izpratni, un izveidot savu saturu, pedagoģijas metodes un praksi stundās.

Profesionālā attīstība jauniem skolotājiem: mirdzi neizdegot! Vai sabiedrības nākotnei ir būtiskāka vēl kāda profesija par pasniegšanu? Un tomēr jaunajiem skolotājiem ir liels risks pamest darbu priekšlaicīgi, īpašas raizes sagādājot pārslodze un nedisciplinēti skolēni. Piedāvājam vairākas metodes, kā skolotāji var izstrādāt atbalsta sistēmu, izmantojot kolēģu zināšanas un izpratni, un izveidot savu saturu, pedagoģijas metodes un praksi stundās.

Kolēģu mentorings

Vairums izglītības profesionāļu pazīst tradicionālo mentoringu, kas ir attiecības starp pieredzējušu skolotāju un viņa mācekli – jauno skolotāju. Bet vai esat dzirdējuši par verme? Tas ir somu valodas saīsinājums kolēģu grupas mentoringam – koncepts, ko Somijā izmanto jauno skolotāju atbalstam viņu karjeras sākumposmā.

Ar šādu mentoringa pieeju regulāri – parasti reizi mēnesī - tiekas skolotāji no dažādām skolām vienā rajonā. Katrā grupā ir 5-10 dalībnieki, gan jauniņie, gan eksperti, to koordinē apmācīts mentors (kurš ir vienīgais, kam katru reizi ir jāpiedalās, un kuram par to maksā). Šo tikšanos laikā skolotājiem naratīva metodoloģijas garā ir iespēja dalīties ar pieredzi, kā arī apspriest ikdienas problēmas un izaicinājumus.

Tiek uzskatīts, ka šis modelis ir viens no iemesliem Somijas izglītības sistēmas veiksmes stāstam. Kolēģu grupas mentoringa akadēmiskajā izpētē iesaistītie apmācāmie gandrīz vienprātīgi novērtēja, ka šāda prakse ir svarīga pedagogiem, ne tikai jaunajiem, bet arī pieredzējušiem skolotājiem.

Programma tika izmēģināta no 2008. gada līdz 2010. un kopš tā laika ir pilnveidota un to popularizē Somijas Skolotāju ievadīšanas tīkls - Osaava Verme.

Izturība, ko rada pašrefleksija

Kad skolotājs spēj noturēt pozitīvu attieksmi, risinot dažādos izaicinājumus, ikdienas darba spiedienu un prasības, viņus uzskata par izturīgiem. Projekta ENTREE (Eiropas skolotāju izturības stiprināšana) nolūks ir attīstīt šādu īpašību skolotājos, lai viņi varētu vieglāk pielāgoties straujajām pārmaiņām skolu vidē.

Sākumā skolotāji var izmantot skolotāju izturības pašvērtējuma rīku, lai identificētu personīgo mācību trajektoriju. Šis rīks palīdzēs atklāt, kuru no sešiem tiešsaistes mācību moduļiem par izturību, attiecību veidošanu, emocionālo labklājību, stresa novēršanu, efektīvu mācīšanu vai klases pārvaldību.

Jaunie skolotāji varētu arī izmantot projekta rokasgrāmatas un klātienes semināru materiālus. Visas aktivitātes balstītas sadarbības un vērtējošā pieejā, lai veicinātu skolotāju kopienas izaugsmi.

ENTREE uzsāka darbu 2014. gadā ar Eiropas Komisijas mūžizglītības programmas fiansējumu un ekspertu atbalstu no piecām Eiropas valstīm: Čehijas, Vācijas, Īrijas, Maltas un Portugāles.

Sistemātiska, pētījumos balstīta izziņa

No 2014. gada Fern Federācija Velsā attīsta atzinību saņēmušu stratēģisko pilnveides plānu, kas balstīts izzinošās, profesionālās mācībās.

Iesaistītās skolas ieviesa četras jaunas struktūras:

  1. dalītu līderību, kurā skolotāji uzņemas vadības lomas jau agri karjeras sākumā;
  2. „mācīšanas un mācīšanās” darbnīcas katru otro nedēļu;
  3. koučinga seansus, kad praktizējošie un topošie treneri sniedza pedagoģisku atbalstu, kā arī
  4. mentoringa programmu.

Skolotāji identificē, kādās pedagoģijas jomās viņiem vajadzīgi uzlabojumi, piemēram mācību vērtēšanā vai skolēnu iesaistīšanā, tad iepazīstas ar saistošo literatūru. Tad darbnīcās dalīties līderībāļauj viņiem uzņemties vairāk iniciatīvas, piemēram, realizējot savus pētījumu projektus, bet mentoringa programma nodrošina, ka praktiskās aktivitātes neierūsē.

Skolas arī investēja video kamerās, izveidoja klases telpu ar vienvirziena spoguļstiklu, kā arī citiem resursiem, ar kuriem skolotāji varētu vērot paši savas (un citu) stundas.

Fern Federācijā ir divas pamatskolas - Craig Yr Hesg un Cefn, kurās kopā mācās apmēram 400 skolēnu.

Lai uzzinātu par notiekošajiem un bijušajiem ES finansētajiem projektiem skolu izglītībā, ieskaties Erasmus+ projektu rezultātu platformā.