Nekādu mācību bez izpratnes: mācības klasē daudzās valodās

Image: Leonardo Toshiro Okubo / Unsplash.com

Mūsdienās lielākā daļa bērnu aug vidē, kurā runā vairākās valodās, kas licis UNESCO secināt, ka “bez izglītības daudzās valodās, kas balstīta dzimtajā, pārējie 16 ilgtspējīgās attīstības mērķi nebūs sasniedzami”. Kā izglītība labāk varētu attēlot sabiedrības multilingvālo dabu? Šie četri projekti parāda centienus uzlabot situāciju.

AVIOR multilingvāls materiāls bērniem imigrantiem

Avior Project

Aviors ir viena no spožākajām zvaigznēm naksnīgās debesīs, taču ziemeļu puslodē tā nav redzama. Pieņemot šīs zvaigznes nosaukumu, projekts AVIOR atklāj daudzās prasmes, ko imigrantu bērni var parādīt skolā, taču bieži tās paliek skolotājiem slēptas.

AVIOR galvenokārt palīdzēja skolēniem vecumā no 4 līdz 8 gadiem, kas mājās runāja atšķirīgā valodā no skolas, ietekmējot gan viņu lasītprasmi, gan skaitļotprasmi.. Projektā, tulkojot augstas kvalitātes materiālus, tika attīstīti bilingvāli resursi septiņos valodu pāros, notika mācību vizītes, kurās skolotāji, pedagoģijas pasniedzēji un vecāki varēja dalīties ar labu prakses pieredzi, kā arī tika izveidoti vietējie vecāku, kopienas un skolu tīkli. Visi galvenie projekta rezultāti ir apkopoti AVIOR rokasgrāmatā.

AVIOR bija Erasmus+ stratēģiskā partnerība, kas norisinājās no 2016. līdz 2019. gadam. Tajā iesaistījās pētījumu un mācību centri, NVO un tīkla organizācijas no sešām valstīm: Horvātijas, Igaunijas, Vācijas, Grieķijas, Itālijas un Nīderlandes.

EOL: mācību vide, kurā uzplaukst modernās valodas

Kā ievietot valodas mācību centrā? EOL programma ir pārliecināta, ka valodai draudzīga mācību vide ir atkarīga no kultūras, struktūras un cilvēku mijiedarbības. Visaptverošā pieeja var iekļaut ikvienu, kas saistīts ar skolu – valodu skolotājus, citu priekšmetu skolotājus, pedagoģijas pasniedzējus, skolu vadītājus -, vēršot viņu uzmanību uz to, cik svarīgas ir valodas demokrātiskā sabiedrībā.

EOL vietnē tiek nodrošināti vairāki no nepieciešamajiem resursiem, lai valodām draudzīga mācību vide kļūtu par realitāti. Tie ir:

EOL ir Eiropas Padomes programma, kas norisinājās no 2016. līdz 2019. gadam.

Valodām draudzīgs skolu tīkls

Language-friendly project

Projekts Valodām draudzīga skola nepiedāvā plānu ideālam valodu plānam. Skolas tiek aicinātas individuāli, elastīgi un (ja nepieciešams) pakāpeniski izstrādāt savu valodu plānu. Taču projekts piedāvā virzienu ceļā uz multilingvālismu ar dažādām aktivitātēm un idejām.

Kā minimums skolām, kas vēlas kļūt “valodām draudzīgas”, vajadzētu apņemties ievērot ieteikumu kreiso kolonnu – nesodīt bērnus par runāšanu dzimtajā valodā. Skolas, kas vēlas virzīties tālāk, var sekot labajai kolonnai, kā arī četru soļu procesam ar situācijas izvērtēšanu, valodu plāna formulēšanu, mērķu ieviešanu un iznākumu monitorēšanu. Ieinteresētās skolas var pievienoties valodām draudzīgo skolu tīklam, aizpildot šo formu. Tādējādi tās saņem pieeju tiešsaistes platformai, kurā var dalīties ar multilingvālo mācību praksi, kā arī ielūgumu uz projekta konferencēm.

Valodām draudzīga skola ir 2019. gada Nīderlandes Rutu fonda Starpkultūru multilingvālās izglītības iniciatīva.

DivEd: valodu izpratne un kultūras atsaucība

DivED Project

“Skolotāja rīcība ietekmē atbalstu vai traucējumus skolēnu potenciālam pilnībā iekļauties plašākā sabiedrībā ar visām tās varas un privilēģiju dimensijām” – šī ir viena no pedagoģijas studentiem un strādājošajiem skolotājiem domātā DivEd projekta caurvijošajām tēmām. DivEd ar divšķautņu pieeju cenšas atbalstīt Somijas kulturāli un lingvistiski sensitīvo pedagoģiju.

Šobrīd pieejams plašs klāsts resursu somu valodā, starp kuriem ir valodām draudzīga un kultūrai draudzīga skolotāju prakse, pirmsskolas izglītībā aktuāli materiāli, attēlu kartiņas un padomi attālinātām mācībām.

DivEd ir aktīva partnerība starp Somijas un Zviedrijas universitātēm, kas sākās 2014. gadā pēc izmaiņām Somijas nacionālajā mācību plānā.

Lai uzzinātu par notiekošajiem un bijušajiem ES finansētajiem projektiem skolu izglītībā, ieskaties Erasmus+ projektu rezultātu platformā.