„Tas jādara skolai nevis man” – kā virzīt vecākus uz iesaistīšanos

Image: Jhon David / Unsplash.com

Kādi ir skolēnu vecāki? Iespējams, nav viena, arhetipiska tēla. Vecāku kultūras pieredze ir atšķirīga, viņiem var būt cita dzimtā valoda, tie var būt strikti vai pieļāvīgi, zinātkāri vai vienaldzīgi, radoši vai sekot priekšrakstiem. Lai kāds būtu vecāku profils, skolotājiem nevajadzētu vienkārši reaģēt uz viņiem, bet tiešām censties iesaistīt viņus bērnu izglītībā. Tas paveicams trīs veidos.

Liekot vecākiem justies iekļautiem

Ģimenes izglītībā skolas aicina ģimeni un citus kopienas locekļus iesaistīties pašu izvēlētās mācību aktivitātēs, piemēram, valodu un lasītprasmes nodarbībās imigrantu ģimenēm vai grāmatklubos. Izpētes projekts INCLUD-ED secināja, ka ģimenes izglītība ir veiksmīga izglītojoša aktivitāte (SEA).

Pieaugušie, kas piedalās šādās aktivitātēs veicina gan savu, gan bērnu izglītošanos. Kāds izglītības profesionālis bija novērojis: „Bija tādi bērni, kuri bēga no klases vai aizmiga nodarbībās, pirms mātes nāca uz centru, bet tagad viņi saka: „Skaties, mamm, es to izdarīju!”” Kopš ģimenes izglītības ieviešanas Katalonijas Meriterrani skolā skolēnu rakstīt un lasītprasmes izauga no 21% (2011-2012) līdz 80% (2014-2015), bet neattaisnoti kavējumi kritās no 47% uz 1%.

Šādas un citas SEAs tika ieviestas projekta laikā un pēc tā ar labiem rezultātiem, par to sociālo ietekmi un rezultātiem var uzzināt projekta vietnē. Vairāk par ģimenes izglītību var uzzināt attiecīgajā Eiropas rīkkopā skolām vai noskatoties šo Terēzas Sordi-Marti runu:

INCLUD-ED norisinājās no 2005. līdz 2012. gadam, saņemot finansējumu no Eiropas Kopienas Sestās struktūrprogrammas. Tā pētnieku komandā bija 15 organizācijas no 14 dažādām Eiropas valstīm.

Pāreju atvieglošana ar vecāku rīkkopu

Skolotājiem un vecākiem katram ir savs uzdevums bērnu izglītošanā. Šis dalītas atbildības princips veido Vecāku rīkkopas (La mallette des parents) pamatu, ar kuru vecāki var sniegt atbalstu savu bērnu mācībās, aklimatizācijā un piemērotu mācību izvēļu izdarīšanā.

Rīkkopa tiek izmantota trīs bērnu izglītības galvenajās stadijās:

  1. Pirmajā skolas gadā, kad skolēni sāk apgūt lasītprasmi
  2. irmajā vidusskolas gadā, kad skolēni sāk mācības jaunā skolā
  3. Pēdējā vidusskolas gadā, kad skolēni izvēlas izglītības vai darba trajektoriju

Viena organizācija, kas rīko tikšanās ar vecākiem, izmantojot rīkkopu, ir Sentekziperī pamatskola Francijā. Šajā skolā vecākus aicina arī apmeklēt klasi kā novērotājiem, lai viņi varētu labāk saprast, kā notiek mācības un kādu attieksmi sagaida no skolēniem.

Vairāk par vecāku rīkkopu var uzzināt oficiālajā vietnē (franču valodā) vai izlasīt tās aprakstu Eiropas skolu rīkkopā (23 valodās).

Vecāku rīkkopa ir joprojām aktīva Francijas valdības iniciatīva.

Vecāku apmācība sociālo mediju un interneta risku konstatēšanai un novēršanai

Sociālie mediji un globālais tīmeklis ir fundamentāli mainījuši komunikācijas ainu, tāpēc vecākiem ir zudusi kontrole pār bērnu sociālajiem kontaktiem. Tas var paplašināt bērnu apvāršņus un iepazīstināt viņus ar jaunām kultūrām un viedokļiem, taču var arī viņus apdraudēt.

Lai to risinātu, projekts ParentNets piedāvā vecākiem ceļvedi viņu bērnu iespējamām tiešsaistes aktivitātēm, īpaši jauno tehnoloģiju radītajiem riskiem. Sākotnēji tā ir rokasgrāmata ar vadlīnijām, resursiem un nacionālo likumdošanu (ko iespējams lejupielādēt), bet tā kalpo arī kā virtuāla spēle (darbojas dažādās operētājsistēmās).

Projekts bija Erasmus+ stratēģiskā partnerība, kas noritēja no 2014. līdz 2016. gadam, kurā iesaistījās piecas valstis: Beļģija, Īrija, Portugāle, Rumānija un Spānija. Tas saņēma atzinību kā labas prakses piemērs.

Vairāk resursi par vecāku iesaisti atrodami Eiropas skolu rīkkopā.

Lai uzzinātu par notiekošajiem un bijušajiem ES finansētajiem projektiem skolu izglītībā, ieskaties Erasmus+ projektu rezultātu platformā.