Inovāciju integrēšana agrīnajā pirmsskolas izglītībā un aprūpē

Attēls: Jonas Mohamadi / Pexels.com

Tā kā agrīnā bērnība ir izšķirošs attīstības periods, inovatīvas prakses ieviešana agrīnajā pirmsskolas izglītībā un aprūpē (APIA) var būtiski atbalstīt bērnu mācīšanos un attīstību. Uzziniet vairāk par nozares potenciālu no emuāra un pieciem projektiem, kas ieguvuši Inovatīvas mācīšanas balvu.

Inovāciju ieviešana valodu apguvē agrīnā bērnībā

Integrētā satura un valodas apguve (CLIL) ir iedrošinoša metode satura apguvei svešvalodā, jo ar to tiek apgūta priekšmeta tematika un otra valodu, kā arī ar to var uzlabot bērna dzimtās valodas prasmes. Tāda pieeja tika izvēlēta projektam "CLIL pirmsskolas izglītībā: labas CLIL prakses tīkla veidošana", kurā piedalījās deviņas lauku un pilsētu pirmsskolas Kiprā. Skolas ieviesa novatoriskas izmaiņas savās mācību programmās, izvēloties skolotājus, kam jāapgūst CLIL, tādējādi ieviešot svešvalodu apguvi stundās.

Tikmēr projektā “Bērnu sociālo kompetenču attīstīšana ar agrīnu valodas apguvi” tika izmantotas valodu apguves prasmes, lai attīstītu mazu bērnu sociālās prasmes, sadarbošanos, starpkultūru komunikāciju, empātiju, iecietību un kritisku domāšanu. Tādējādi tika izveidots sociālais tīkls, kurā visi bērni varēja justies pilnībā integrēti. Partnerības mērķis bija nodrošināt valodas apguves modeli un starpdisciplināru pieeju pirmsskolā, veicot virkni darbību angļu valodā, piemēram, mācoties par vulkāniem, veidojot eksperimentus, spēlējot tiešsaistes viktorīnas un minot mīklas, sacenšoties videokonferencēs un daloties izdomātos un patiesos stāstos par savām valstīm.

Mācību programmas inovācija, izmantojot programmēšanu, Lego klučus un glābšanas laivas

Inovatīvas metodes zinātnes apguvei tika aplūkotas projektā "Mazie zinātnieki visā Eiropā", kura mērķis bija palīdzēt maziem bērniem attīstīt strukturētu domāšanu. Ar rotaļām un eksperimentiem par zemes, gaisa, ūdens un uguns tēmām, bērni sprieda par veidiem, kā saglabāt tīru un veselīgu vidi. Šajā projektā tika izstrādātas četras zinātniskas grāmatas un 28 stāsti, kā arī tiešsaistes aktivitātes, kuru pamatā bija dalībnieku zīmējumi un darbi. Šajā video divi eTwinning skolotāji no iesaistītajām skolām ilustrē projektu kopumā.

Līdzīgi arī Polijas, Islandes, Spānijas, Portugāles, Lietuvas un Grieķijas partnerības īstenotā projekta „Esi meistars — domā radoši” mērķis bija izstrādāt inovatīvas darba metodes, izmantojot programmēšanas pamatus. Kopumā 155 bērni un 46 treneri piedalījās projektā, izmantojot virkni rīku, piemēram, Lego klucīšus, vienkāršu programmatūru, robotus, programmēšanas spēļu grāmatu un animētas kartes, kas izstrādātas ar kodēšanas programmatūru. Projekta tīmekļa vietnē ir izklāstīta informācija par mācību programmu izstrādi un to ietekmi uz dalībniekiem, kuri varēja uzlabot savas programmēšanas pamatprasmes un digitālās kompetences.

Visbeidzot, projekta "Cerību glābšanas laivas" mērķis bija veidot pozitīvu attieksmi pret bēgļiem. Skolotāji palīdzēja saviem skolēniem veikt padziļinātus pētījumus par bēgļiem un sagatavoja īsu video par Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, kā arī īsfilmu par bēgļiem visā pasaulē. Viņi apkopoja arī komiksu grāmatas, e-grāmatas un tiešsaistes pasakas par bēgļu stāstiem, kā arī esejas par bēgļu straumēm Eiropā pēc Otrā pasaules kara. Sīkāka informācija ir pieejama projekta tīmekļa vietnē (grieķu valodā).

Šajā Erasmus+ finansētā projekta blogā var atrast arī pārdomas, jaunākos pētījumus un paraugpraksi, kas ir aktuāla Eiropas APIA.