Projekti un pasākumi laimīgākai skolas dzīvei

Attēls: Markus Spiske / Unsplash.com

Pēdējo gadu laikā jauniešu vidū globālā mērogā ir savairojušies jautājumi par veselību un jo īpaši garīgo veselību. Skola ir ideāla vieta, kur attīstīt prasmes, kas vajadzīgas labai fiziskai un garīgai veselībai - šie četri projekti ir centieni uzlabot skolēnu vispārējo labklājību.

UPRIGHT: centieni uzlabot jauniešu garīgo veselību

UPRIGHT slider

UPRIGHT ir pētniecības projekts, ko finansē no Eiropas Savienības programma “Horizon 2020”. Akronīms “UPRIGHT” veidojas no “Vispasaules universālā preventīvā noturības veicināšana, ko skolās īsteno, lai uzlabotu un veicinātu tīņu garīgo veselību”. Projekta mērķis ir attīstīt garīgās labklājības kultūru piecu Eiropas reģionu skolās, kopīgi izstrādājot, pasniedzot un testējot mācību programmu garīgai noturībai. Tas tiek darīts, izmantojot visas skolas pieeju, atbalstot pusaudžus un viņu ģimenes, kā arī izglītības speciālistus. Šo apmācības programmu izstrādāja izglītības psihologi un IKT eksperti no visas Eiropas.

UPRIGHT pamatā ir četri galvenie komponenti:

  • noturība (veids, kā cilvēki uzvedas, saskaroties ar stresu);
  • efektivitāte (spēja panākt vēlamo rezultātu);
  • sociālā un emocionālā mācīšanās (process, kurā bērni un pieaugušie iegūst un efektīvi izmanto zināšanas, attieksmi un prasmes, kas nepieciešamas, lai saprastu un pārvaldītu emocijas), un
  • apzinātība (uzmanības pievēršana tam, kas notiek pašlaik gan mūsu iekšienē, gan ap mums).

Katram komponentam ir sava teorētiskā daļa, kam seko praktiskā. Ikdienā īstenojot šīs prasmes, skolēni uzlabo savu un savu ģimeņu labklājību.

BOOST: garīgās veselības noturības veicināšana

children playing on the ground

BOOST ir rezultāts sadarbībai, kurā iesaistās vairāki partneri veselības pētniecības, izglītības un politikas veidošanas jomā. Tās mērķis ir izveidot inovatīvu stratēģiju, lai uzlabotu skolēnu garīgo veselību un labklājību, stiprinot viņu sociālās un emocionālās prasmes. BOOST finansē no Eiropas Savienības programma “Horizon 2020”. Tā darbību uzsāka 2018. gada janvārī, un tās ilgums ir 4 gadi.

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt, īstenot un pārbaudīt jaunu, uz sociālo un interešu izglītību balstītu iedzīvotāju pieeju, lai veicinātu garīgo veselību un labklājību sākumskolas bērniem, jo īpaši tiem, kuriem ir dažādi kultūras un sociālekonomiskie apstākļi, un kuriem ir specifiskas izglītības vajadzības vai traucējumi. Šī pieeja ir paredzēta, lai skolotāji to piemērotu vispārējai skolu videi, tādējādi palielinot noturību un atbalstot garīgo labklājību plašā un daudzveidīgā bērnu kopā.

Jūties labi un mācies labāk

Jūties labi un mācies labāk (ABMA) bija pilotprogramma, kas trīs gadus (2013-2016) tika īstenota Francijas pamatskolās un vidusskolās. Tā risināja kavējumus un sociālos jautājumus, veicinot skolēnu un darbinieku harmonisku mijiedarbību un labklājību. Tās mērķis bija arī uzlabot pašreizējo veselības un pilsonības izglītības pasākumu saskaņotību. Programmā piedalījās deviņpadsmit skolas, saskaņā ar projekta komandas padomiem veicot izmaiņas to organizācijā, darbībā, komunikācijā un veselības jomas profilaktiskajā pieejā.

Rezultāti liecināja par nepārprotamu uzlabojumu skolu vidē, ko jo īpaši raksturo pozitīvāka atmosfēra un pastiprināta kohēzija un konsekvence.

Veselīgas paaudzes

child in front of a computer's screen

eTwinning projektā “Veselīgas paaudzes” skolēni pēta dažādus pārtikas un uztura aspektus, lai izprastu to saistību ar augšanu un veselību. Tālab viņi identificē cilvēka ķermeni un orgānus gremošanas procesā, kā arī pārtikas grupas un to īpašības.

Projekta mērķis ir uzlabot skolēnu kritisko domāšanu, kā arī viņu spēju risināt problēmas, veicinot ātrus un praktiskus risinājumus. Tā veicina radošumu un jauninājumus zinātnisko koncepciju apguvē pārtikas un uztura jomā. Turklāt projekts skolēnu apziņā rada saikni starp labu uzturu un ilgtspējīgu attīstību, kā arī veicina izpratni par veselīgu uzturu. Rezultātā skolēni apzinātāk izvēlas savu ēdienu un arvien vairāk izprot, kā saglabāt savu veselību. Projektam piešķirta eTwinning kvalitātes zīme.

Lai uzzinātu par notiekošajiem un bijušajiem ES finansētajiem projektiem skolu izglītībā, ieskaties Erasmus+ projektu rezultātu platformā.
Birkas: