Efektīva prakse Eiropas profesionālā izglītībā

Image: Chevanon Photography / Pexels.com

Apmēram puse vidusskolu skolēnu Eiropā apgūst profesionālo izglītību un apmācību (PIA). PIA ir arī galvenais mūžizglītības nodrošinātājs. Šajā sektorā sadarbībai Eiropas līmenī ir liela pieredze, kopš 1957. gada Romas Līguma, bet izglītības attīstība ir atvērusi durvis aktīvākai mobilitātei un zināšanu pārnesei. Iepazīsties ar šiem četriem lieliskajiem projektiem, ko Eiropas skolotāji ir izstrādājuši citiem skolotājiem.

e-VET: iespējas PIA skolotājiem

e-VET_project

Vairāk mobilitāte Eiropā izraisa plašāku kultūras daudzveidību skolā, kur skolotāji un citi pedagogi ne vienmēr ir gatavi ar to strādāt. Projekta e-VET mērķis ir attīstīt skolotāju spējas labāk integrēt un atbalstīt imigrējušos skolēnus. Tā diagnostiskais rīks tiešsaistē vērtē jaunus PIA skolotājus, ar 25 jautājumu palīdzību identificējot jomas, kur tiem nepieciešama izaugsme.

  • Ētika un profesionālisms darba vidē
  • Komunikācijas prasmes
  • Komandas darbs
  • Kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas spējas
  • Darbs daudzkultūru vidē

Šajā platformā PIA skolotāji var piedalīties tiešsaistes kursos un izzināt interaktīvus apmācību scenārijus, kā arī projektos balstītas mācību aktivitātes stundām. Pirmais kurss šobrīd ir pieejams angliski, bulgāru valodā, itāliski, poliski un spāņu valodā, kam vēlāk pievienosies citas valodas.

e-VET ir aktīvs Erasmus+ projekts, kas sākās 2019. gadā. Tā partneri ir sabiedriskas un privātas organizācijas no Bulgārijas, Itālijas, Polijas un Spānijas.

Vērtējums praksē balstītu mācību rezultātiem

L.O.W.E. project

Pirms projekta L.O.W.E. ieviešanas šķita, ka praksē balstītām mācībām (PBM) trūka speciāla kvalitātes nodrošināšanas ietvara. Tā galvenais mērķis bija PBL mācību rezultātu procesu validācija un atziņa. Sākumā projekts izmantoja EQAVET jeb Eiropas kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūras izveidošanu profesionālajai izglītībai un apmācībām, kas atbalsta kvalitātes vadības izvērtēšanu un uzlabošanu.

Projekta galvenais rezultāts ir PBM rīkkopa, kas pieejama angliski, somu, grieķu un itāliešu valodās. Rīkkopa tika strukturēta pēc EQAVET plānošanas, ieviešanas, izvērtēšanas un atsauksmju kvalitātes cikla. Sākotnēji tas tika mēģināts vairākās valstīs, piedaloties vairāk nekā 750 studentu un vēlāk pielabots. Pēc tā ieviešanas PBL skolu pedagogu prasmes ievērojami uzlabojās, kamēr uzņēmumu apmācību vadītāji labāk varēja monitorēt mācību mērķus un sadarboties ar PIA nodrošinātājiem. Itālijas izglītības ministrija izteica interesi par L.O.W.E. modeli PBL vērtēšanai nacionālajā skolu sistēmā.

LOWE ir Erasmus+ stratēģiskā partnerība, kas norisinājās no 2017. līdz 2019. gadam, iesaistot piecas valstis: Somiju, Vāciju, Grieķiju, Itāliju un Zviedriju. Tas tika atzīts par labas prakses piemēru.

Profesionālā izaugsme un elastīgums darba tirgū

Dažādas pētījumu jomas saņēma atbalstu no Erasmus+ mācību mobilitātes programmas Profesionāla izaugsme un elastīgums darba tirgū, ko izmantoja 30 skolēnu un viņu skolotāji. Ar starptautisko partneru palīdzību, skolēniem bija iespēja klāt grīdas, izstrādāt vietu plānu dažādās telpās, rekonstruēt ēku vēsturiskas daļas, instalēt atjaunojamās enerģijas iekārtas, diagnozēt simulētus kļūdu paziņojumus apkures sistēmās u.c. Šos uzdevumus materiālu, telpas vai finanšu iemeslu dēļ viņi nevarēja realizēt savās darbnīcās.

Mācīšanās darot vairoja šo skolēnu motivāciju un darba tirgus potenciālu, , kas bija īpaši svarīgi, jo daudzi no viņiem nāca no nelabvēlīgiem apstākļiem. Skolēni mācījās arī komunicēt un sadarboties ar dažādu tautību kolēģiem, dažkārt pat strādājot reālos uzņēmumos. Arī skolotāji, novērojot savus kolēģus, apguva jaunas prasmes un zināšanas.

Projekts norisinājās no 2018. līdz 2019. gadam, tajā iesaistījās sešas valstis: Austrija, Vācija, Itālija, Portugāle, Slovākija un Spānija. Tas atzīts par labas prakses piemēru.

Apkalpošana un pavārmāksla: mans darbs un hobijs

My hobby My job eTwining project

Apkalpošanas un ēdināšanas pakalpojumu amatizglītības studenti ieguva vērtīgu pieredzi un motivāciju ar eTwinning projektu Apkalpošana un pavārmāksla: mans darbs un hobijs. Viņi dalījās ar nacionālo ēdienu receptēm, idejām par to, ko nozīmē labs viesmīlis, apsprieda, kā strādāt ar viesiem, dekorēja galdus un skaidroja savas izvēles tādos video kā šis. Viņi apguva arī citu valstu paradumus, ko izmantot nākotnes profesijā, uzlaboja angļu valodas prasmes, kā arī paplašināja redzējumu par citām kultūrām.

Projekts norisinājās no 2017. līdz 2018. gadam, iesaistot skolas no Itālijas, Polijas un Spānijas, tas ieguva eTwinning kvalitātes sertifikātu.

Lai uzzinātu par notiekošajiem un bijušajiem ES finansētajiem projektiem skolu izglītībā, ieskaties Erasmus+ projektu rezultātu platformā.