Ekoskolas gaišākai nākotnei

Image: Leo Rivas / Unsplash.com

Modernā civilizācija arvien vairāk nogurdina mūsu planētu. Mēs rūpējamies par vidi un par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, taču vai mūsu darbi sakrīt ar mūsu vārdiem? Šis ir viens no tematiem, kur skolotājiem būtu jāmācās kopā ar skolēniem.

Lai aprēķinātu iespējamību, ka visumā eksistē inteliģenta dzīvība, pazīstamais Dreika vienādojums izmanto tehniskas civilizācijas dzīves ilgumu kā vienu no tās parametriem. Karla Sagāna vārdiem runājot, „Paiet miljardiem gadu mokošas evolūcijas, lai rastos civilizācija, bet tad tā pazūd vienā mirklī nepiedodamas nolaidības dēļ”.

Skolas un skolotāji var izmantot dažādās pieejas, lai kopā ar skolēniem izzinātu šo tematu. Piedāvājam trīs iedvesmojošus projektus.

Ekoloģisks, kāds gan vēl?

Cik ūdens un enerģijas patērē skolotāji un skolēni? Vai atkritumus var atšķirot vai vēl labāk neradīt? Vai skola piedāvā gana sporta un ekoloģiski ilgtspējīgus ēdienus? Šie nav tikai teorētiski jautājumi, vismaz ne projektam Ecological, what else? Sustainable schools on the fast lane in Europe.

Ar darbnīcām un mobilitātes iespējām partnerskolas centās uzlabot savus apstākļus un iespējams kļūt par sertificētām ÖKOLOG skolām. Tā kā skolas atradās dažādās Eiropas vietās, tās varēja iedvesmoties no kolēģiem, kam bija noteikti dažādi standarti un prakses attiecībā uz ekoloģiju. Partnerskolas izveidoja darba lapas, mērījumus, testiņus un aptaujas par dažādām tēmām, piemēram, atkritumu apsaimniekošanu. Kopīgi viņi radīja arī pavārgrāmatu un, lai izprastu skolēnu vajadzību pēc sporta un potenciālu tajā, tika veiktas vairākas intervijas.

Partnerība bija ilgtspējīga ne tikai ar mērķi, bet arī pēc tās dabas – tā atkārtoti izmantoja secinājumus no iepriekšējām nacionālajām programmām un nodeva tālāk savus rezultātus.

Ecological, what else? bija Erasmus+ partnerība starp sešām valstīm: Austriju, Čehiju, Itāliju, Portugāli, Slovākiju un Turciju. Tā norisinājās no 2014. līdz 2016. gadam un saņēma atzinību kā veiksmes stāsts un labas prakses piemērs.

Ceļā uz ilgtspējīgu attīstību

Saskaņā ar UNESCO globālās rīcības programmu ilgtspējībai nevajadzētu būt tikai lauciņam, ko atķeksēt skolas mācību plānā. Tai vajadzētu dzīvot visas skolas kultūrā – tās vērtībās, aktivitātēs un politikā. Tas bija arī mērķis projektam ECORoad, kura pilnais nosaukums bija: „Ilgtspējīgas attīstības izglītības izlabošana, attīstot skolu kultūru”.

Projekta laikā tika organizētas piecas starptautiskas tikšanās un četras mācību sesijas. Ievērojams bija arī radītais buklets „Ceļvedis uz ESD skolu”, kurā bija piemēri, kā attīstīt aktivitātes, kas bija izmantotas partnerskolās, izmantojot Šūena četru dimensiju modeli:

  • profesionālā orientācija;
  • organizācijas struktūra;
  • mācīšana un mācīšanās;
  • uz skolēniem vērsts fokuss.

Pirms un pēc projekta aptaujas salīdzinājums atklāj, ka personāla un skolēnu izpratne par ilgtspējīgu attīstību projekta beigās bija pieaugusi. Viens skolotājs, piemēram, teica, ka „dalība grupās ir labs veids, kā skolēniem iemācīt atbildību”, piemēram, „atbildību par zivtiņas pabarošanu”.

ECORoad bija Erasmus+ stratēģiskā partnerība starp četrām valstīm: Beļģiju, Īslandi, Somiju un Apvienoto Karalisti. Tā norisinājās no 2016. līdz 2018. gadam un saņēma atzinību kā labas prakses piemērs.

Sešas ornitoloģijas NVO, tūkstošiem klašu

Izglītībai par dabu ir daudz ieguvumu, tā nosaka kā veidosies personas labklājība, tā sola ilgtspējīgāku nākotni kopienām, tā attīsta kompetences, kas palīdzēs bērniem citās mācību jomās. Projekts „Skolotāju un skolēnu iedvesmošana ar dabu labākai dzīvei” cenšas to panākt, radot augstas kvalitātes atbalsta materiālus, organizējot apmācību seansus un veidojot tīklus nacionālā un Eiropas līmenī. Projekta fokuss bija skolotāji no lauku apvidiem un nelielām apdzīvotām vietām: 60 no tiem piedalījās apmācībās, 342 apmeklēja pasākumus un 2360 tika uzrunāti ar citiem līdzekļiem.

Izglītojošie resursi ir pieejami partneru valodās lejupielādējamā formātā vai aplikācijā. Ar tiem skolēni var apgūt putnu migrāciju, lidojumu maršrutus, konservācijas rīcības, bioloģisko daudzveidību u.c.

Bird nests

Projekta priekšteča YouTube kanālā Spring Alive tiek piedāvātas vairākas video pamācības, kas filmētas uz vietas.

Projekts bija Erasmus+ stratēģiskā partnerība sešu valstu starpā: Čehija, Īrija, Ziemeļmaķedonija, Polija, Slovākija un Spānija. Tas norisinājās no 2016. līdz 2018. gadam un saņēma atzinību kā labas prakses piemērs.

Lai uzzinātu par notiekošajiem un bijušajiem ES finansētajiem projektiem skolu izglītībā, ieskaties Erasmus+ projektu rezultātu platformā.
Tēmas: